מוצרים אחרים

Send reports to Norton if you encounter a Norton product error on Mac

Norton Error Management documents issues which are encountered with your Norton product. In such cases, you can choose to report errors to Norton.

Turn off or turn on Error Management

  1. Open your Norton device security product.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton product main window, click Advanced or Settings.

  3. On the left pane, click Product Settings.

  4. In the Error Management row, move the switch to off or on.

  5. In the Error Management window, click the settings icon to enable your Norton product to send detailed data about an error.

  6. In the Error Management window, click What's collected? to learn more about the data Norton collects.

    See Norton Privacy for more information on how Norton accesses, collects, and processes data for specific products.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v117664648
מערכת הפעלה: Mac
שונה לאחרונה: 11/05/2022