מוצרים אחרים

Fix problem receiving notification emails from Norton

If you are not receiving notification emails, use the information below to verify that your email address linked with your account is correct. Also, ensure that your email address does not contain any double-byte characters. In languages such as Japanese, some characters are twice as wide as normal alphabetic characters and are known as double-byte characters. If you have created a Norton account with a double-byte email, you need to update the email address to start receiving notification emails.

Once you have verified your email address on file, make sure to check your email's spam/junk folders. If you locate any notification emails, mark them as 'not spam/junk'. This will prevent the emails returning to the spam/junk folder in the future. If you have received a welcome email but no notification emails, it is possible that we did not find anything critical to alert you.

Verify your email address

  1. Sign in to your account.

  2. Under the Account Settings tab, on the Email and Password row, verify your email address.

  3. If you wish to change your email address, click icon next to the current email address and do the following:
  4. Validate with your current password and then enter the new email address.

  5. Click Update Email.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v126247065
מערכת הפעלה: Windows, Mac OS X, Android, iOS
שונה לאחרונה: 26/11/2021