מוצרים אחרים

הוסף התקן

בתיבת הדו-שיח הוסף התקן, תוכל להוסיף מחשב או התקן למפת אבטחת הרשת באופן ידני על ידי הזנת הפרטים הבאים:

  • שם או תיאור של ההתקן

  • כתובת ה-IP או כתובתו הפיזית של ההתקן

באפשרותך להוסיף מחשב או התקן, ללא קשר למצב החיבור של ההתקן. שם ההתקן יכול להכיל עד 15 תווים אלפאנומריים.

באפשרותך להשתמש בתבניות הבאות בתיבה כתובת IP או כתובת פיזית :

כתובת IPv4

172.16.0.0

כתובת IPv6

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

כתובת פיזית

11-22-c3-5a-fe-a4

שרת ניתן לזיהוי

ftp.myfiles.com

‎Norton 360‎ מוסיף את כל ההתקנים אותם הוספת באופן ידני לרשת בקרת האמון של מפת אבטחת הרשת. באפשרותך לבחור את רשת בקרת האמון מתוך הרשימה הנפתחת פרטי רשת ולהציג את ההתקנים אותם הוספת. באפשרותך גם לערוך את שם ההתקן.

אינך יכול לערוך את פרטי רשת בקרת האמון.

רמת האמון המוגדרת כברירת מחדל עבור ההתקנים אותם הוספת למפת אבטחת הרשת היא הרמה 'מוגן'. עם זאת, באפשרותך לשנות את רמת האמון של ההתקנים.

נתינת אמון בהתקן שאינו נמצא ברשת שלך עלולה לחשוף את המחשב לסיכוני אבטחה אפשריים.

אודות מפת אבטחת הרשת

הוספת התקן למפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9891251_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 24/03/2011