מוצרים אחרים

עריכת פרטי הרשת

באפשרותך להציג את פרטי הרשת ולשנות את שמה מתוך החלון ערוך פרטי רשת.

אינך יכול לערוך את פרטי רשת בקרת האמון.

לעריכת פרטי הרשת

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

  3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

  4. בחלון מפת אבטחת הרשת, בצידו השמאלי של פרטי רשת, לחץ על ערוך.

  5. בתיבת הדו-שיח ערוך פרטי התקן, בתיבה שם רשת, הקלד שם חדש.

  6. לחץ על אישור.

אודות מפת אבטחת הרשת

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

עריכת פרטי התקן

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802265_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011