מוצרים אחרים

שינוי רמת האמון של הרשת וההתקנים

רמת האמון קובעת את רמת ברירת המחדל של הגישה שיש להתקנים ברשת אל המחשב שלך. כל התקן הנמצא ברשת שאינו מוגדר במפורש כמהימן או כמוגבל מקבל את רמת האמון של הרשת. רמת האמון ההתחלתית לרשת נקבעת בהתאם לתצורת המחשב.

הקפד לשנות את רמת האמון של התקנים ידועים המחוברים לרשת לרמת 'אמון מלא'.

כדי שהתקן יוכל לזכות ברמת אמון 'משותף', על התנאים הבאים להתקיים:

 • למחשב לא יכולה להיות כתובת IP ציבורית.

  למחשב אין כתובת IP ציבורית אם הוא אינו מחובר ישירות לאינטרנט.

 • על המחשב להיות מחובר לרשת תקשורת מקומית (LAN) באמצעות חיבור מאובטח.

 • ב-Windows Vista, על קטגוריית הרשת להיות פרטית.

בנוסף, רמת האמון של התקן תהיה 'משותפת' בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • כאשר במחשב המחובר לרשת תיקיות או מדפסות משותפות

 • כאשר המחשב תואם Media Center (למשל, אם ברשותך Windows XP Media Center Edition‏, Windows Vista Home Premium‏, Windows Vista Ultimate‏, Windows 7 Home Premium‏, Windows 7 Professional‏, או Windows 7 Ultimate)

אם אתה משתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת, רמת האמון המוגדרת כברירת מחדל לכל ההתקנים הנמצאים ברשת היא מוגן.

רמת האמון הניתנת להתקן תלויה גם ברמת האמון של הרשת אליו מחובר אותו התקן. כאשר אתה משנה רמת אמון של רשת, Norton 360 מקצה את אותה רמת אמון לכל ההתקנים המחוברים לאותה רשת. עם זאת, ‎Norton 360‎ אינו משנה את רמת האמון של התקנים שעבורם קבעת את רמת האמון באופן פרטני.

באפשרותך לשנות הגדרות אלה אם אתה מעוניין לשנות את רמת האמון של הפריטים הבאים:

 • הרשת

 • התקנים המחוברים למפת אבטחת הרשת

לשינוי רמת האמון של הרשת

 1. בחלון הראשי של Norton 360, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון מפת אבטחת הרשת, בצידו השמאלי של פרטי רשת, לחץ על ערוך.

 5. בחלון ערוך פרטי רשת, ליד רמת אמון, לחץ על ערוך.

  באפשרותך להציג את פרטי הרשת בחלון ערוך פרטי רשת לפני שינוי רמת האמון.

 6. כדי לבחור רמת אמון לרשת, בחלון ערוך רמת אמון לרשת, לחץ על אחד הבאים:

  אמון מלא

  מוסיף את הרשת לרשימת המהימנים

  חומת האש מסננת ומאפשרת את כל תעבורת הרשת המתקבלת במחשב מרשת מהימנה. עם זאת, המערכת עדיין מפקחת אחר התקפות ופגיעות מוכרות. עליך לבחור בהגדרה זו רק בתנאי שאתה בטוח שהרשת בטוחה לחלוטין.

  משותפת

  מוסיף את הרשת לרשימת המשותפים

  כל תעבורת הרשת המתקבלת במחשב מרשת משותפת עוברת סינון. המערכת מאפשרת רק משאבים משותפים במחשב, כמו למשל קבצים, תיקיות ומדפסות. עליך לבחור בהגדרה זו אם אתה מעוניין שחומת האש תגן עליך מפני כל התעבורה למעט תעבורה הקשורה לשיתוף קבצים ומדפסות.

  מוגנת

  מוסיף את הרשת לרשימת המוגנים

  רשת מקבלת רמת אמון 'מוגן' אם לא הוגדרה במצב 'מהימן', 'משותף' או 'מוגבל'. המערכת מגנה עליך מפני התקפות מוכרות ותעבורה לא צפויה.

  מוגבלת

  הוספת הרשת לרשימה 'מוגבלת'

  ההתקנים הקשורים לרשת מוגבלת לא יכולים לתקשר עם המחשב שלך. עם זאת, עדיין תוכל להשתמש ברשת כדי לגלוש לאתרי אינטרנט, לשלוח הודעות דוא"ל או להעביר מסרי תקשורת אחרים.

 7. לחץ על אישור.

לשינוי רמת האמון של התקן

 1. בחלון הראשי של Norton 360, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, לחץ על הרשת שלי.

 3. תחת מפת אבטחת רשת, בשורה בקרת אמון, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון מפת אבטחת הרשת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את רמת האמון להתקן אותו הוספת ידנית, לחץ על ההתקן במפת הרשת.

  • כדי לערוך את רמת האמון של התקן הנמצא ברשת, ברשימה הנפתחת פרטי רשת, לחץ על חיבור מקומי, ואז לחץ על ההתקן.

 5. באזור פרטי ההתקן, ליד רמת אמון, לחץ על ערוך.

 6. כדי לבחור רמת אמון להתקן, בחלון ערוך רמת אמון להתקן, לחץ על אחד הבאים:

  אמון מלא

  מוסיף את ההתקן לרשימת האמון המלא

  בהתקנים באמון מלא, המערכת מפקחת רק עבור התקפות ופגיעות מוכרות. עליך לבחור בהגדרה זו רק כאשר אתה בטוח שההתקן בטוח לחלוטין.

  מוגבל

  מוסיף התקן לרשימת המוגבלים

  התקנים מוגבלים אינם מקבלים גישה למחשב.

  השתמש באמון הרשת (רמת אמון)

  מוסיף רשימה לרמת אמון ברירת מחדל

  ההתקנים המוסרים מרמת אמון מלא או מרמת מוגבל מקבלים את רמת האמון המוגדרת כברירת מחדל עבור הרשת. רמת האמון של הרשת יכולה להיות - אמון מלא, מוגבל, מוגן או משותף.

 7. לחץ על אישור.

  ‎Norton 360‎ מציג את רמת האמון של כל אחד מההתקנים המוגבלים בסמל של אותו התקן.

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

איתור כתובת IP של מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802264_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 07/01/2013