מוצרים אחרים

צפייה במצב הרשת האלחוטית

באפשרותך להציג את מצב הרשת האלחוטית מתוך החלון מפת אבטחת הרשת. מפת אבטחת הרשת מציגה את הרשת כנמצאת במצב מאובטח או לא מאובטח. רשת מאובטחת מצריכה הצפנת אלחוט חזקה. אם הרשת האלחוטית אינה מאובטחת, באפשרותך להפעיל את מנגנון ההצפנה בנתב האלחוטי.

למידע נוסף על אבטחת הרשת האלחוטית, בצידו הימני של החלון מפת אבטחת הרשת, לחץ על הקישור מדוע אינה מאובטחת. פעל בהתאם להוראות.

עליך לסמוך אך ורק על חיבורי אלחוט מאובטחים. מתן אמון בחיבור אלחוטי שאינו מאובטח מסכן את כל ההתקנים המחוברים לרשת.

להצגת מצב הרשת האלחוטית

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה

 4. בצידו הימני של החלון מפת אבטחת הרשת, מוצג מצב הרשת האלחוטית. מצבי הרשת האלחוטית הם:

  רשת אלחוטית מאובטחת

  מצביע על כך שהרשת האלחוטית מאובטחת

  רשת אלחוטית אינה מאובטחת

  מצביע על כך שהרשת האלחוטית אינה מאובטחת

אודות מפת אבטחת הרשת

עריכת פרטי הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802261_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/03/2011