מוצרים אחרים

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

החלון מפת אבטחת הרשת מספק תצוגה גרפית של ההתקנים ברשת אליהם מחובר המחשב. באפשרותך להציג את פרטיו של כל התקן, כמו למשל את שם ההתקן, מצב האבטחה, וכתובת ה-IP.

כמו כן, החלון מפת אבטחת הרשת מציג את מצב האבטחה של המחשבים הבאים:

 • המחשב ממנו אתה צופה במצב הניטור מרחוק (המחשב שלי)

 • המחשבים אותם אתה מנטר מרחוק

רמת האמון של ההתקן מופיעה מתחת לסמל במפת הרשת.

‎Norton 360‎ מציג התקנים לפי הסדר הבא:

 • המחשב שלי

 • התקנים מקוונים

 • התקנים שאינם מקוונים

כאשר אתה מחבר התקן חדש לרשת, ‎Norton 360‎ מרענן באופן אוטומטי את החלון מפת אבטחת הרשת ומציג את ההתקן.

‎Norton 360‎ דורש כי תקבע את תצורת מנהל ההתקנים של Symantec Security כדי לפתוח את מפת אבטחת הרשת. אינך יכול להתקין את מנהל ההתקנים של Symantec Security בעת הפעלת LiveUpdate. באפשרותך לאפשר ל-Norton LiveUpdate לסיים את פעולתו או לסגור את הפעלת Norton LiveUpdate לפני התקנת מנהל ההתקנים של Symantec Security.

להצגת התקנים במפת אבטחת הרשת

 1. בחלון הראשי של Norton 360, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הרשת שלי.

 3. בשורה מפת אבטחת רשת, לחץ על הגדר תצורה.

 4. אם מופיעה החלונית תצורת מוצר, לחץ על המשך.

  החלונית תצורת מוצר תופיע בפעם הראשונה שאתה לוחץ על מפת אבטחת הרשת. החלונית תצורת מוצר עוזרת לך להתקין את מנהל ההתקנים של Symantec Security הדרוש להצגת החלון מפת אבטחת הרשת. תהליך התקנת מנהל ההתקנים של Symantec Security מנתק זמנית את החיבור לרשת.

 5. החלון סקירת אבטחת הרשת מסכם את המאפיינים של מפת אבטחת הרשת. החלון סקירת אבטחת הרשת יופיע במקרים הבאים:

  • כאשר תפתח את החלון מפת אבטחת הרשת בפעם הראשונה.

  • כאשר את מפעיל את האפשרות הצג מסך פתיחה בעת האתחול בחלון הגדרות.

 6. אם החלון סקירת אבטחת הרשת מופיע, לחץ על אישור.

  אם אינך רוצה כי החלון סקירת אבטחת הרשת יוצג בעתיד, סמן את התיבה אל תציג שנית לפני שתלחץ על אישור.

 7. ברשימה הנפתחת פרטי רשת, בחר ברשת הכוללת את ההתקן שאת פרטיו אתה רוצה להציג.

להצגת פרטיו של התקן במפת אבטחת הרשת

 • בחלון מפת אבטחת הרשת, לחץ על אחד מסמלי ההתקנים.

  באפשרותך להשתמש בחיצי הגלילה כדי להציג את ההתקנים המופיעים במפת הרשת.

  אזור פרטי ההתקן הנמצא מתחת למפת הרשת מציג את הפרטים הבאים:

  שם התקן

  מציג את שם ההתקן

  במקרה של מחשב, מפת אבטחת הרשת מציגה את שם ה-NetBIOS כברירת מחדל. עם זאת, מפת אבטחת הרשת מציגה 'חדש' כשם ההתקן אם מתקיימים עבורו התנאים הבאים:

  • להתקן אין שם NetBIOS

  • להתקן חומת אש מופעלת

  באפשרותך לשנות את שם ההתקן מתוך החלון ערוך פרטי התקן.

  יצרן מתאם

  מציג את שם יצרן מתאם הרשת של ההתקן

  שם יצרן המתאם מבוסס על כתובתו הפיזית (הידועה גם בשם כתובת גישת בקרת מדיה או כתובת MAC) של ההתקן.

  הקטגוריה

  מציג את הקטגוריה לה שייך ההתקן

  סמל הקטגוריה של ההתקן כולל פרטים בדבר מצב החיבור ומצב האבטחה. ‎Norton 360‎ מתייג את כל ההתקנים הלא מוכרים תחת השם 'חדש' וקובע עבורם את הקטגוריה 'התקן גנרי'.

  קטגוריה זו עשויה לכלול התקנים הקשורים למחשב, כמו למשל מדפסות, התקני מדיה, וקונסולות משחק.

  באפשרותך לשנות את הקטגוריה של ההתקן מתוך החלון ערוך פרטי התקן.

  מצב אבטחה

  מציג את מידת ההגנה על המחשב מפני איומים, גורמי סיכון, ונזק

  מצב האבטחה מופיע רק עבור המחשב שלי והמחשבים אותם אתה מנטר מרחוק.

  ניטור מרחוק

  מציג את מצב החיבור של מנגנון הניטור מרחוק

  האפשרויות הן:

  • פועל

  • כבוי

  באפשרותך לכבות את הניטור מרחוק למחשב ספציפי או לכל המחשבים אותם אתה מנטר מרחוק.

  רמת אמון

  מציג את רמת הגישה הניתנת להתקן מרוחק המתחבר למחשב

  רמת האמון ההתחלתית נקבעת בהתאם לתצורת המחשב. באפשרותך לקבוע את רמת האמון עבור כל ההתקנים למעט המחשב שלי.

  חיבור

  מציג את מצב החיבור

  האפשרויות הן:

  • מקוון

  • לא מקוון

  כתובת פיזית

  מציג את כתובתו הפיזית (הידועה גם בשם כתובת בקרת גישת מדיה או כתובת MAC) של המחשב או ההתקן

  כתובת IP

  מציג את כתובת ה-IP של המחשב או ההתקן

  אם תשנה את כתובת ה-IP של התקן כלשהו, כתובת ה-IP העדכנית תופיע בחלון מפת אבטחת הרשת עם רענון הרשימה.

הוספת התקן למפת אבטחת הרשת

עריכת פרטי התקן

הסרת התקנים ממפת אבטחת הרשת

אודות מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802256_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 16/05/2012