מוצרים אחרים

מפת אבטחת רשת

החלון מפת אבטחת רשת מספק תצוגה גרפית של ההתקנים ברשת אליהם מחובר המחשב.

באפשרותך להשתמש בחלון מפת אבטחת רשת כדי לנטר את:

  • מצב האבטחה של המחשבים המחוברים לרשת

  • מצב החיבור של הרשת האלחוטית

  • מצב החיבור של ההתקנים ברשת

  • התקנים ידועים ולא ידועים והתקנים פורצים ברשת

כברירת מחדל, החלון מפת אבטחת רשת מציג את שם ה-NetBIOS. עם זאת, כאשר למחשב אין שם NetBIOS או שפועלת בו חומת אש, שם המחשב המוצג הוא חדש.

החלון מפת אבטחת רשת כולל את האזורים הבאים:

אזור מפת הרשת

אזור זה מפרט את ההתקנים שזוהו ברשת על ידי ‎Norton 360 Online‎.

מפת הרשת מציגה כל התקן עם הסמל, השם ומצב האבטחה שלו. באפשרותך להשתמש בחיצי הגלילה כדי להציג את כל ההתקנים המופיעים במפת הרשת.

מפת הרשת מציגה התקנים לפי הסדר הבא:

  • המחשב שלי

  • התקנים מקוונים

  • התקנים שאינם מקוונים

אזור פרטי התקן

באזור זה מוצגים הפרטים של כל התקן המופיע במפת הרשת.

פרטים אלה כוללים את שם ההתקן, שם יצרן המתאם, קטגוריית ההתקן, מצב ניטור מרחוק, מצב חיבור, כתובת פיזית, וכתובת IP. באפשרותך לערוך את שם ההתקן ואת קטגוריית ההתקן מתוך אזור פרטי ההתקן. כמו כן, באפשרותך להשבית את הניטור מרחוק למחשב המחובר לרשת.

תוכל גם לראות אם ההתקן אינו כלול בסריקה למניעת חדירה.

באפשרותך להציג את רמת האמון של התקן, ולערוך אותה.

אזור פרטי רשת

מציג את מצב האבטחה של הרשת.

באפשרותך להשתמש באזור פרטי הרשת כדי להציג את פרטי הרשת, ולערוך אותם. באפשרותך להוסיף התקן, להסיר התקן, ולהציג את מספר ההתקנים הכולל הנמצאים ברשת. באפשרותך להציג את מצב הניטור מרחוק ואת מצב זיהוי המחשבים של המחשב. באפשרותך גם להגדיר או להשבית ניטור מרחוק עבור המחשבים המחוברים לרשת.

‎Norton 360 Online‎ מוסיף לרשת בקרת האמון את כל ההתקנים שהוספת באופן ידני למפת אבטחת הרשת. תוכל לבחור ברשת בקרת האמון ברשימה הנפתחת פרטי רשת כדי להציג את ההתקנים שהוספת.

באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות בחלון מפת אבטחת רשת :

רענן

מאפשר לך לרענן את החלון מפת אבטחת רשת ולהציג את שינויי התצורה העדכניים.

סימן פלוס ( + )

מוסיף התקן ל'מפת אבטחת הרשת' באופן ידני.

‎Norton 360 Online‎ מפרט את ההתקנים שהוספת ידנית ברשת בקרת האמון.

סימן מינוס ( - )

מאפשר לך להסיר התקן מהחלון מפת אבטחת רשת.

ההתקן המקוון אותו תסיר יופיע שוב בפעם הבאה שתפתח את החלון מפת אבטחת רשת.

הגדרה

מאפשר לך לנטר מרחוק את המחשבים בהם מותקנת גרסה של מוצר Norton התומכת בניטור מרחוק.

פרטים

מאפשר לך להציג את מצב התצורה של תכונות ההגנה, כמו למשל הגנה אוטומטית‏, מניעת פריצה, וסריקת דואר אלקטרוני.

כמו כן, מאפשר להציג את מצב התצורה של עדכוני ההגנה, כמו לשמש Automatic LiveUpdate ו-Pulse Updates. באפשרותך לקבל מידע, כמו למשל מספר הגרסה ומצב המינוי של מוצר Norton שברשותך.

באפשרותך גם להציג את מצב החיבור של מנגנוני אבטחת הפעולות, כמו למשל Identity Safe ו'מניעת דיוג'.

השבת

מאפשר לך להשבית את מנגנון הניטור מרחוק לכל המחשבים אותם אתה מנטר מרחוק.

האפשרות השבת זמינה רק אם השלמת את תהליך הגדרת הניטור מרחוק.

ערוך

הקישורים הבאים לאפשרות ערוך זמינים בחלון מפת אבטחת רשת :

  • הקישור ערוך המופיע מימין ל-'פרטי רשת' מאפשר לך לערוך את פרטי הרשת.

  • הקישור ערוך המופיע מימין ל-'שם התקן' מאפשר לך לערוך את פרטי ההתקן.

  • הקישור ערוך המופיע מימין ל- רמת אמון מאפשר לך לערוך את רמת האמון של ההתקן. אפשרות זו אינה זמינה אם בחרת באפשרות 'המחשב שלי' במפת אבטחת הרשת.

השבת

מאפשר לך להשבית את הניטור מרחוק למחשב מסוים אותו אתה מנטר מרחוק.

האפשרות השבת זמינה רק אם השלמת את תהליך הגדרת הניטור מרחוק.

אודות מפת אבטחת הרשת

צפייה בהתקנים על מפת אבטחת הרשת

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802236_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/11/2011