מוצרים אחרים

אודות הגדרות הרשת שלי

הגדרות 'מפת אבטחת הרשת' מאפשרות להגדיר את תצורת יציאת התקשורת שבה משתמשים מוצרי Norton כדי לתקשר זה עם זה. ניתן גם להגדיר אם להציג את החלון 'סקירת אבטחת רשת' בעת פתיחת מפת אבטחת הרשת.

תוכל להשתמש באפשרות הגדר תצורה שבשורה מפת אבטחת רשת, כדי לגשת אל החלון מפת אבטחת רשת. החלון מפת אבטחת הרשת מספק המחשה מאוירת של התקני הרשת שאליה מחובר המחשב שלך. תוכל לעיין בפרטים של כל התקן לפני התקנת 'ניטור מרחוק'. הלוח תצורת מוצר יופיע כשתלחץ בפעם הראשונה על הגדר תצורה. הלוח תצורת מוצר יעזור לך להתקין את הרכיב הדרוש להצגת החלון 'מפת אבטחת רשת'.

לרשותך האפשרויות הבאות:

בקרת אמון

ניהול רמת האמון של ההתקנים שהוספת ידנית לרשת הביתית שלך.

'בקרת אמון' היא רשת מיוחדת שבה מפורטים כל ההתקנים שאתה מוסיף ידנית למפת אבטחת הרשת, ללא קשר למצב החיבור שלהם. תוכל לבחור ברשת בקרת האמון ברשימה הנפתחת פרטי רשת, כדי להציג את ההתקנים שהוספת. תוכל גם לסווג מחדש את ההתקנים שהוספת למפת אבטחת הרשת בתור מהימנים או מוגבלים. לא תוכל לערוך את הפרטים של רשת בקרת האמון.

מפת רשת

הסרת כל ההתקנים הרשומים במפת הרשת.

תוכל למחוק לצמיתות את מפת הרשת אם ברצונך ליצור רשימת התקנים חדשה. לדוגמה, תוכל למחוק לצמיתות את כל ההתקנים שהיו ברשת הקודמת שלך, לפני שתתחבר לרשת חדשה. הקפד להשבית את האפשרות 'ניטור מרוחק' לפני מחיקת מפת הרשת. ‎Norton 360 Online‎ אינו יכול למחוק את מפת הרשת כאשר האפשרות 'ניטור מרוחק' פועלת.

Norton 360 Online מוחק לצמיתות את ההתקנים שהוספת ידנית ברשת בקרת האמון, בהתאם לרמת האמון שלהם. הוא אינו מוחק לצמיתות את ההתקנים שרמת האמון שלהם 'אמון מלא' או 'מוגבלת'.

יציאת תקשורת

הצגת יציאת התקשורת שבה משתמשים מוצרי Norton כדי לתקשר בינם לבין עצמם ברשת.

אם תשנה את מספר יציאת התקשורת במחשב שלך, עליך לשנות אותו בכל מחשב המחובר אל מפת אבטחת הרשת שלך. בנוסף, כאשר תמצא מחשבים נוספים העושים שימוש בתהליך 'הגדרת ניטור מרוחק', עליך לוודא שכל אחד מהם משתמש באותו מספר יציאה.

למרות שניתן לשנות את הגדרות יציאת התקשורת, סינמטק ממליצה שלא לשנות את מספר היציאה כדי למנוע התנגשויות אפשריות עם יציאות רשת מוכרות אחרות. אם בכל זאת תשנה את מספר יציאת התקשורת, עליך להשתמש במספר יציאה בטווח שבין 1-65535.

מסך פתיחה בעת האתחול

הצגת החלון 'סקירת אבטחת רשת' בכל פעם שאתה פותח את מפת אבטחת הרשת.

אודות מפת אבטחת הרשת

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9687232_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 04/11/2011