מוצרים אחרים

Remove Search Protect by Conduit from the computer

This document helps you to remove the potentially unwanted application, Search Protect by Conduit.

This article is not applicable for Windows XP users. For further assistance, contact our Spyware & Virus Removal Service.

שלב 1

Run the Norton Power Eraser - Unwanted Application Scan

 1. Download Norton Power Eraser.

 2. Click Save.

 3. Select the location as Desktop, and then click Save.

 4. To run Norton Power Eraser, double-click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 5. Read the license agreement, and click Accept.

 6. In the Norton Power Eraser window, click the Unwanted Application Scan icon.

  When Norton Power Eraser completes the scan, the results are displayed in the Unwanted Apps Scan Complete window.

 7. In the Unwanted Apps Scan Complete window, next to the unwanted application or toolbar, click Uninstall.

 8. Follow the on-screen instructions.

 9. When the uninstall completes, restart the computer.

שלב 2

Uninstall Search Protect by Conduit

  If Norton Power Eraser does not remove the unwanted toolbars, then manually remove them by using the Add/Remove Programs or Uninstall a Program in the Control Panel.

 1. Press the Windows + R to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  appwiz.cpl

 3. In the list of currently installed programs, click Search Protect, and then click Remove or Uninstall.

 4. Follow the on-screen instructions.

 5. When the uninstall completes, restart the computer.

שלב 3

Remove Conduit folders, files, and image files

 1. Navigate to C:\Program files (x86) or C:\Program files

 2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 3. Type in the following text, and then press Enter.

  control folders

 4. In the Folder Options window, under View tab, select Show hidden files, folders, or drives.

  Uncheck the option Hide protected operating system files (Recommended).

 5. Click Apply and OK.

 6. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 7. Type in the following locations one by one, and then press Enter.

  Navigate to each location and delete all the folders that are related to Conduit.

  • %AppData%\Conduit

  • %AppData%\searchprotect

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData\kdfbddbdpnahdahmamlolacimfdbeckk

  • %AppData%\Conduit\ChromeExtData\kdfbddbdpnahdahmamlolacimfdbeckk\Repository

  • %AppData%\CRE

  • %Temp%\CT3281675

  • %Temp%\CT3281675\plugins

  • %ProgramFiles%\Conduit

  • %ProgramFiles%\Conduit\CT3281675

  • %ProgramFiles%\Conduit\CT3281675\plugins

שלב 4

Backup the Windows registry

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  regedit

  If the User Account Control window appears, click Continue.

 3. On the File menu, click Export.

 4. In the File name box, type a name that is easy to remember, such as Registry Backup.

 5. Select a location where you want to save the Registration Entries (.reg) file.

 6. Click Save.

Keep the backup file for a week or so, until you are sure that the changes that you made have not caused any problems.

שלב 5

Delete Conduit related registry keys

  These steps require an advanced understanding of the Windows operating system. We highly recommend that an advanced user perform these steps.

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  regedit

  If the User Account Control window appears, click Continue.

 3. Navigate to the following locations and remove all entries that are related to Conduit.

  Right-click on the entry, and click Delete.

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Conduit

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Conduit

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Conduit

  • HKEY_USERS\S-1-5-21-1895488484-4184314878-4136777622-1000\Software\Conduit

 4. On the Edit menu, click Find.

 5. In the Find window, next to Find what, type in the following text.

  Conduit

 6. Under Look at, select Keys, Values, and Data.

 7. Click Find Next.

  The results are displayed on the right pane.

 8. Right-click on the entry, and click Modify.

 9. In the Edit String window, under Value data, delete the value or data.

 10. Click OK.

 11. Press F3 key to search for more entries.

  Delete the values as mentioned in Step 7 and 8. Perform this search until no more results are displayed.

 12. On the File menu, click Exit.

Depending on your browser, reset the browser settings to completely remove the unwanted toolbars and search engines.

Video

Need more help?

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v96233795_EndUserProfile_en_us
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 10/08/2018