מוצרים אחרים

אודות Norton Community Watch

התוכנית Norton Community Watch עוזרת בזיהוי סיכוני אבטחה חדשים על-ידי שליחת נתוני אבטחה ויישום נבחרים לחברת Symantec לצורך ניתוח. חברת Symantec מנתחת את המידע כדי לקבוע את האיומים החדשים ואת המקורות לאיומים אלה. המאמצים המשותפים של המשתמשים במוצרי האבטחה של Norton עוזרים בזיהוי מהיר של פתרונות לאיומים וסיכונים אלה. התוכנית Norton Community Watch משפרת את אבטחת המשתמשים ואת פעולת המוצרים. בנוסף, התוכנית עוזרת לחברת Symantec לנתח את הביצוע, התזמון, והיעילות של משימות והגדרות ספציפיות של Norton במחשבך.

התוכנית Norton Community Watch אוספת ושולחת נתונים מהסוגים הבאים:

  • תוכנות זדוניות מזוהות, כמו קובצי הפעלה ניידים ותהליכים הפועלים במחשב

  • כל כתובת ה-URL שהמוצר מזהה כאתרי הונאה

  • כל כתובת ה-URL בהן ביקרת לפני איתור הסיכון

  • היישומים והתהליכים הפועלים במחשבך דרך קבע ובזמן איתור סיכון אבטחה

  • תגובות ספציפיות שהמחשב שולח לכל סיכון אבטחה פוטנציאלי

  • מידע כללי אודות המערכת ומאפייני הביצועים של המחשב

  • מידע כללי בנוגע למחשב כמו למשל זמני מצב בטלה, מצב המתנה, והגדרות שומר מסך

לאחר ניתוח סיכוני האבטחה הפוטנציאלים על פי הנתונים שנשלחו, חברת Symantec שולחת את המידע חזרה ל-‎Norton 360‎. תכונות Norton כמו למשל Norton Insight ו-Insight Network משתמשות במידע זה כדי לזהות קבצים ותהליכים הנמצאים בסיכון.

מומלץ להשתתף בתוכנית Norton Community Watch כדי לתרום מידע רב-ערך לכלל קהילת המשתמשים במוצרי האבטחה של Norton. פרטי מידע המאפשרים זיהוי אישים אינם נחשפים במהלך איסוף ושליחת הנתונים. חברת Symantec שומרת על רמת הגנה נאותה למידע שנאסף. האפשרות איסוף נתוני שגיאה מפורטים המופיעה תחת Norton Community Watch בחלון הגדרות מנהלתיות מאפשרת לך לאפשר או למנוע שליחת נתונים מפורטים. הנתונים המפורטים עשויים להשתנות בהתאם לשגיאות והרכיבים הספציפיים של Norton. באפשרותך לקבוע את תצורת האפשרות לצורך ניהול שליחת הנתונים.

Norton Community Watch אוספת מידע מפורט על שגיאות ורכיבים של Norton בלבד, ושולחת אותם לבדיקה. היא אינה אוספת או מאחסנת שום מידע אישי של משתמש כלשהו.

אם בחרת שלא להשתתף בתוכנית Norton Community Watch בעת התקנת המוצר של Norton, תוכל בכל זאת להצטרף לתוכנית במועד מאוחר יותר. תוכל להשתמש באפשרות Norton Community Watch המופיעה בחלון הגדרות מנהלתיות. באפשרותך גם לעיין בנתונים הנאספים ונשלחים לחברת Symantec במסגרת התוכנית Norton Community Watch מתוך החלון היסטוריית האבטחה.

כיבוי או הפעלת Norton Community Watch

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9032780_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 07/01/2013