כיבוי או הפעלת Norton Community Watch

תוכל להשתמש באפשרות Norton Community Watch כדי לשלוח מידע על קובץ חשוד לסימנטק, לשם בדיקתו. סימנטק מנתחת את המידע כדי לקבוע את האיומים החדשים ואת המקורות לאיומים אלה. תכונות Norton כמו Norton Insight ו-Insight Network משתמשים בפרטי המידע שהעריכה סימנטק כדי לזהות איומי אבטחה.

Norton Community Watch אוספת מידע מפורט על שגיאות ורכיבים של Norton בלבד, ושולחת אותם לבדיקה. היא אינה אוספת או מאחסנת שום מידע אישי של משתמש כלשהו.

באפשרותך להשתמש בהיסטוריית האבטחה כדי לעיין במידע שנשלח לחברת Symantec.

כיבוי או הפעלת Norton Community Watch

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות שונות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. בחלון הגדרות מנהלתיות, בשורה Norton Community Watch, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • לכיבוי Norton Community Watch, העבר את המתג הפעלה/כיבוי לימין, למצב כבוי.

    • להפעלת Norton Community Watch, העבר את המתג הפעלה/כיבוי לשמאל, למצב פועל.

  4. לחץ על החל.

אודות Norton Community Watch

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

אודות היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8959380_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011