השירות בוטל

אם מוצגת ההודעה השירות בוטל, פירושו של דבר שתפסיק לקבל עדכוני תוכנית ושאינך מוגן מפני איומים חדשים. עקוב אחר ההוראות שיוצגו בהודעה כדי לברר אילו אפשרויות עומדות לפניך.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8717676_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 09/11/2009