פג תוקף גרסת הניסוי

כאשר מופיעה הודעה על כך שתקופת הניסיון שלך הסתיימה, פירושו של דבר שתפסיק לקבל עדכוני תוכנית. כמו כן, תפסיק להיות מוגן מאיומים חדשים. בהתאם לגרסה שהתקנת, עומדות לפניך אפשרויות שונות. לחץ על אחת האפשרויות הזמינות כדי להמשיך.

איתור מספר הגרסה של המוצר שברשותך

שמירה על המינוי שלך בתוקף.

הפעלה של Norton 360

הסרת ההתקנה של Norton 360

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8671935_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 19/04/2012