מוצרים אחרים

משימות אוטומטיות

Norton 360 Online מפעיל את משימות אלה ברקע כאשר Norton 360 Online מזהה שהמחשב פועל במצב סרק. אם אינך מעוניין להפעיל סריקה מסוימת באופן אוטומטי, תוכל לבטל את סימונה ברשימה.

בכל עת, תוכל גם להפעיל משימה מהחלון הראשי של Norton 360 Online. אם המשימה אינה מסומנת ברשימה זו, היא אינה מופעלת אוטומטית.

תוכל להשתמש בתיבת הסימון משימות כדי לסמן את כל הפעילויות או לבטל את סימונן בפעולה אחת.

אם פעילויות מסוימות לא הופעלו במשך כשבוע, ייתכן שתוצג לך תזכורת להפעילן.

ניתן לסמן או לבטל את הסימון עבור הפעילויות הבאות:

קבצים זמניים של Internet Explorer

מחיקת הקבצים הזמניים שנותרו בכונן הקשיח של המחשב לאחר גלישה באינטרנט

קבצים זמניים של Windows

מחיקת קבצים לא נחוצים שנותרו בתיקיות הקבצים הזמניים של Windows לאחר התקנה או עדכון של תוכנית

היסטוריית Internet Explorer

מחיקת היסטוריה לא נחוצה של דפי אינטרנט שנותרה בתיקיית ההיסטוריה של דפדפן האינטרנט

מיטוב הדיסק

איחוי הכונן הקשיח ופינוי מקום

ניקוי הרישום

מחיקת רשומות לא מדויקות וערכים מיושנים ברישום של Windows שעלולים לגרום לשגיאות

הפעלה או השבתה של משימות אוטומטיות

אודות תזמון משימות אוטומטיות

אודות הגדרות תזמון משימות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v8499360_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011