כללי חומת אש: ציין פקודות ICMP

תיבת הדו-שיח ציין פקודות ICMP מאפשרת לך הגדיר קטגוריות מיוחדות של פקודות לתקשורת ICMP. הקטגוריות הן:

פקודות ידועות מרשימה

הכלל חל על הפקודות שנבחרו מתוך הרשימה.

סמן כל פקודה עבורה ברצונך להחיל כלל זה.

פקודות מוגדרות פרטנית

הכלל יחול על הפקודות שתזין.

באפשרותך להזין כמה מספרי יציאות, המופרדים ברווח.

טווח פקודות

הכלל יחול על סדרת פקודות.

הזן את פקודת ההתחלה ואת פקודת הסיום.

שימוש ב אשף הוספת כללים

אודות כללי חומת אש

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8449237_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 15/02/2011