ניהול ערכות גיבוי - אנשי קשר

בחלון זה מוצגת רשימה של כל הקבצים ששייכים לקטגוריה 'אנשי קשר'. הקבצים המוצגים בחלון זה מוכנים לגיבוי.

Norton 360 Online מאתר אוטומטית את כל הקבצים השייכים לקטגוריה 'אנשי קשר'. תוכל להציג פרטים, כגון הגודל הכולל של קטגוריית אנשי הקשר ומספר הקבצים בקטגוריית אנשי הקשר. עבור כל קובץ, Norton 360 Online מציג פרטים כגון מיקום הקובץ וגודל הקובץ.

תוכל להשתמש באפשרות אל תכלול את הפריטים שנבחרו בתחתית החלון כדי להסיר את הפריטים שנבחרו מערכת הגיבוי.

חלון זה מציג רשימה של כל הקבצים השייכים לקטגוריה 'אנשי קשר' בטבלה המכילה את הפרטים הבאים:

גבה פריט

הצגת כל הקבצים הזמינים בקטגוריה 'אנשי קשר'

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להציג את מיקום הקובץ ואת סוג הקובץ.

גודל

הגודל של כל אחד מהקבצים הזמינים בקטגוריה 'אנשי קשר'

אם אינך יכול לראות את נתיב הקובץ במלואו, תוכל למקם את מצביע העכבר מעל לפריט כדי להציג את נתיב הקובץ המלא.

הקטגוריה 'אנשי קשר' כוללת את סוגי הקבצים הנפוצים ביותר שנוצרים בתוכניות לניהול אנשי קשר, וביניהם סוגי הקבצים הבאים:

  • קובצי Microsoft Outlook Address Book ‏(‎.wab)

  • קובצי Microsoft Personal Address Book ‏(‎.pab)

  • Microsoft Outlook Address Book ‏(‎.oab)

  • Microsoft Phonebook ‏(‎.pbk)

  • קובצי Palm Address Book ‏(‎.aba)

  • Palm DateBook File ‏(‎.dba)

  • קובצי Palm Date Book ‏(‎.tda)

  • קובצי Beijer E-Designer ‏(‎.mpa)

  • Sharp Organizer Telephone Bank ‏(‎.ozp)

  • קובצי vCard ‏(‎.vcf)

הוספה או עריכה של סיומת קובץ בקטגוריית קובצי גיבוי

הסרת סיומת קובץ מקטגוריית גיבוי

איפוס קטגוריית גיבוי להגדרת סיומות הקבצים של ברירת המחדל

אודות סיומות קובצי גיבוי

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8256953_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011