ניהול ערכות גיבוי - סוגי קבצים אחרים

בחלון זה רשומים הפריטים שהוספת לקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים'. הקבצים המוצגים בחלון זה מוכנים לגיבוי.

הקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים' אינה מכילה סיומות קבצים כלשהן. קטגוריה זו כוללת את הקבצים שבחרת במיוחד לכלול בגיבוי. Norton 360 אינו כולל קבצים אלה באף אחת מקטגוריות הקבצים האחרות שלו בעת בדיקת המחשב ואיתור קבצים לגיבוי.

תוכל להשתמש באפשרות אל תכלול את הפריטים שנבחרו בתחתית החלון כדי להסיר את הפריטים שנבחרו מערכת הגיבוי.

תוכל ללחוץ על קטגוריות שונות בחלק סנן תוצאות לפי כדי להציג את הקבצים השייכים לקטגוריה זו שכלולים בערכת הגיבוי.

חלון זה מציג רשימה של כל הקבצים השייכים לקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים' בטבלה המכילה את הפרטים הבאים:

גבה פריט

הצגת כל הקבצים שהוספת לקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים'

תוכל להשתמש באפשרות זו כדי להציג את מיקום הקובץ ואת סוג הקובץ.

גודל

הגודל של כל אחד מהקבצים הזמינים בקטגוריה 'סוגי קבצים אחרים'

אם אינך יכול לראות את נתיב הקובץ במלואו, תוכל למקם את מצביע העכבר מעל לפריט כדי להציג את נתיב הקובץ המלא.

הוספה או עריכה של סיומת קובץ בקטגוריית קובצי גיבוי

הסרת סיומת קובץ מקטגוריית גיבוי

איפוס קטגוריית גיבוי להגדרת סיומות הקבצים של ברירת המחדל

אודות סיומות קובצי גיבוי

אודות גיבוי ושחזור של Norton

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8250898_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 04/04/2012