מוצרים אחרים

פרטי גיבויים

החלון פרטי גיבויים מאפשר לך להציג את מצב פעילויות הגיבוי האחרונות ב-Norton 360 Online ביצע. תוכל גם לראות אם תצוגת סמלי מצב הגיבוי מופעלת או מושבתת. הסמל שלצד כל פריט מציג את מצבו הכולל.

אם עליך לבצע פעולה, מוצגת הודעה המציינת את השלבים הבאים שעליך לבצע. בעת הצורך, מופיע קישור פרטים המאפשר לך להציג פרטים נוספים בחלון היסטוריית אבטחה. תוכל לעיין בפרטים על פעילות הגיבוי, כולל דרגת חומרה, תאריך ושעה, מצב ופעולות מומלצות.

בטבלה הבאה רשומות הפעילויות הכלולות בגיבוי:

גיבוי

אפשרות זו מציינת את תדירות ביצוע הגיבויים

Norton 360 Online מציג את התאריך והשעה שבהם הגיבוי הופעל בפעם האחרונה. הוא גם מציג הודעות על מצב הגיבוי. כאשר אתה משבית את תכונת הגיבוי, Norton 360 Online מפסיק לנטר את מצב פעילויות הגיבוי שלך.

הצגת סמלי מצב גיבוי

אפשרות זו מציינת אם התכונה הופעלה

כאשר התכונה מופעלת, Norton 360 Online מוסיף לקבצים סמלים המציגים את מצב הגיבוי שלהם.

בנוסף, תוכל להשתמש באפשרויות הבאות תחת מה תוכל לעשות :

הפעל גיבוי כעת

הפעלת גיבוי מיידי.

הקבצים שיכללו בגיבוי ומיקום הגיבוי הם אלה שציינת בעת קביעת הגדרות הגיבוי.

שחזר קבצים

שחזור קבצים מגיבוי.

תוכל לשנות את הגדרות השחזור לפני שחזור הקבצים המגובים. לפני שתתחיל בשחזור, ודא שמיקום הגיבוי שציינת, למשל תקליטור או כונן קשיח חיצוני, זמין.

נהל מערכי גיבוי

שינוי הגדרות הגיבוי שלך.

תוכל לשנות את מערך הקבצים לגיבוי, את מיקום הגיבוי ואת לוח הזמנים לגיבוי.

השבת גיבוי/הפעל גיבוי

השבתת גיבויים אוטומטיים או מתוזמנים.

כאשר אתה משבית את תכונת הגיבוי, לוח הזמנים, המיקום והקבצים שציינת יישמרו כשתפעיל את תכונת הגיבוי מחדש.

אודות הכנה לגיבוי

יצירת ערכת גיבוי חדשה

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v8146552_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/07/2011