כללי תוכניות של חומת האש

חומת האש של Norton 360 מגינה על המחשב שלך מפני תקשורת בלתי רצויה או חדירות. השתמש בכרטיסייה זו כדי להגדיר כללי גישה לרשת עבור כל אחת מהתוכניות המותקנות במחשב.

האפשרויות הבאות עומדות לרשותך:

אוטומטי

הגדרת תצורה אוטומטית של גישת התוכנית לאינטרנט, בהתאם להמלצות סימנטק

זו אפשרות ברירת המחדל, המוקצית אוטומטית לתוכנית כאשר התכונה 'Automatic Program Control' מופעלת.

אפשר

אפשרות זו מאפשרת לתוכנית לגשת לאינטרנט

חסום

אפשרות זו מונעת מהתוכנית לגשת לאינטרנט

מותאם אישית

פתיחת החלון כללי תוכניות, בו תוכל ליצור ולשנות כללי חומת אש עבור התוכנית באופן ידני

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

שינוי כללי תעבורה וכללי תוכניות

הסרת כלל חומת אש

אודות כללי חומת אש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8063740_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 20/10/2011