כללי תעבורה של חומת האש

השתמש בכרטיסייה זו כדי לשלוט באופן שבו חומת האש מטפלת בתקשורת בין המחשב שלך לרשתות שאליהן הוא מחובר. הכללים שתיצור או תשנה יחולו על כל התוכניות במחשב. כללים אלה מטפלים בסוגי התקשורת הבאים:

כל תעבורת ICMP הנכנסת

כל תעבורת ICMP היוצאת

הודעות ICMP ‏(Internet Control Message Protocol) מספקות נתוני מצב ובקרה. הגדרות אלה שולטות בהודעות ICMP יוצאות מכל הסוגים בהודעות ICMP נכנסות מסוגים בטוחים.

ברירת מחדל לשם NetBIOS נכנס

ברירת מחדל ל-NetBIOS נכנס

NetBIOS הוא קיצור של Network Basic Input/Output System. NetBIOS מספק שירותי שמות, הפעלות ויחידות נתונים.

הגדרות אלה שולטות בתקשורת NetBIOS, המשמשת את קובץ רשת Microsoft ושירותי ההדפסה לצורך מתן שמות להתקנים והעברת נתונים.

ברירת מחדל ל-BootP נכנס

ברירת מחדל ל-BootP יוצא

Bootp הוא קיצור של Bootstrap Protocol, פרוטוקול המאפשר למחשב לגלות את כתובת ה-IP שלו עצמו.

הגדרות אלה שולטות בשירותי BootP.

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

השבתה זמנית של כלל 'תעבורה'

שינוי כללי תעבורה וכללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v8063337_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 20/10/2011