מוצרים אחרים

כוונון המחשב

לאחר השלמת משימות של Norton 360 Online החלון כוונון מציג רשימה של כל הפעילויות שבוצעו וסיכום קצר של תוצאותיהן.

Norton 360 Online מבצע את משימות כוונון המחשב הבאות שבחרת:

קבצים זמניים של Internet Explorer

מחיקת הקבצים הזמניים שנותרו בכונן הקשיח של המחשב לאחר גלישה באינטרנט.

קבצים זמניים של Windows

מחיקת קבצים לא נחוצים שנותרו בתיקיות הקבצים הזמניים של Windows לאחר התקנה או עדכון של תוכנית.

היסטוריית Internet Explorer

מחיקת היסטוריה לא נחוצה של דפי אינטרנט שנותרה בתיקיית ההיסטוריה של דפדפן האינטרנט.

מיטוב הדיסק

איחוי הכונן הקשיח ופינוי מקום.

ניקוי הרישום

מחיקת רשומות לא מדויקות וערכים מיושנים ברישום של Windows שעלולים לגרום לשגיאות.

בהתאם לאפשרויות שנבחרו עבור כוונון מחשב, Norton 360 Online מפעיל את המשימות בחלון כוונון. לדוגמה, אם בחרת באפשרות מיטוב הדיסק, רק המשימה 'מיטוב הדיסק' תופיע בחלון כוונון

בעמודה הימנית, תחת מצב, תוכל לראות אם משימה הושלמה, אם נמצאו בעיות כלשהן, אם משימה בוטלה או אם דרושה פעולה נוספת כלשהי. לאחר השלמת פעילות, תוכל להציג מידע מפורט יותר על פעולות נוספות שיש לבצע.

עבור פעילויות מסוימות, תוכל ללחוץ על הקישור הצג פרטים בעמודה מצב כדי להציג פרטים נוספים.

אם יש בעיה המצריכה ביצוע פעולה נוספת, הודעה בעמודה מצב מציינת מה עליך לעשות כעת.

מה לעשות כאשר מתגלה סיכון אבטחה

אודות מתן מענה לסיכונים שזוהו במהלך סריקה

אודות פעולות כאשר Norton 360 Online אינו יכול לתקן קובץ

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v7786151_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 16/10/2011