מוצרים אחרים

מתבצע כוונון

Norton 360 Online מפעיל כעת משימה אחת או יותר. בעמודה השמאלית, תחת סריקות, תוכל לראות רשימה של פעילויות הסריקה. באפשרותך להציג מידע נוסף על הפעילות המתבצעת כעת בחלק התחתון של הדף.

Norton 360 Online מבצע את משימות כוונון המחשב הבאות שבחרת:

קבצים זמניים של Internet Explorer

מחיקת הקבצים הזמניים שנותרו בכונן הקשיח של המחשב לאחר גלישה באינטרנט.

קבצים זמניים של Windows

מחיקת קבצים לא נחוצים שנותרו בתיקיות הקבצים הזמניים של Windows לאחר התקנה או עדכון של תוכנית.

היסטוריית Internet Explorer

מחיקת היסטוריה לא נחוצה של דפי אינטרנט שנותרה בתיקיית ההיסטוריה של דפדפן האינטרנט.

מיטוב הדיסק

איחוי הכונן הקשיח ופינוי מקום.

ניקוי הרישום

מחיקת רשומות לא מדויקות וערכים מיושנים ברישום של Windows שעלולים לגרום לשגיאות.

בהתאם לאפשרויות שנבחרו עבור כוונון מחשב, Norton 360 Online מפעיל את המשימות בחלון כוונון. לדוגמה, אם בחרת באפשרות מיטוב הדיסק, רק המשימה 'מיטוב הדיסק' תופיע בחלון כוונון.

בעמודה הימנית, תחת מצב, תוכל לראות אם משימה הושלמה או אם דרושה פעולה נוספת כלשהי. לאחר השלמת הפעילויות, החלון כוונון מציג מידע מפורט יותר על פעולות נוספות שיש לבצע.

במהלך ביצוע פעילות, ניתן למזער את החלון. במידת הצורך, ניתן גם לבטל את הפעילות במהלך ביצועה. ניתן גם לדלג על פעילות. במקרים מסוימים, תוכל גם להשהות את ביצוע הפעילות.

אם ברצונך לכבות את המחשב לאחר השלמת הפעילויות, סמן את האפשרות כבה את המחשב עם השלמת הפעולה בתחתית החלון.

Norton 360 Online פותח וסוגר אוטומטית את החלון כוונון אם אתה מפעיל אפשרויות כוונון מחשב יחד עם המשימות הבאות:

  • LiveUpdate

  • גיבוי

  • סריקת מערכת מלאה

מה לעשות כאשר מתגלה סיכון אבטחה

אודות מתן מענה לסיכונים שזוהו במהלך סריקה

אודות פעולות כאשר Norton 360 Online אינו יכול לתקן קובץ

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v7786149_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 16/10/2011