כללי חומת אש: חיבורים

סוגי החיבורים הבאים יכולים להתקיים בין המחשב שלך ומחשבים אחרים באינטרנט:

נכנס

חיבורים נכנסים כוללים תקשורת ממחשב אחר למחשב שלך.

יוצא

חיבורים יוצאים כוללים תקשורת מהמחשב שלך למחשב אחר.

נכנס ויוצא

חיבורים נכנסים ויוצאים כוללים תקשורת נכנסת ויוצאת מהמחשב שלך ואליו.

בחר את סוג החיבור עבור הכלל. האפשרויות הן:

חיבורים אל מחשבים אחרים

הכלל חל על חיבורים יוצאים מהמחשב שלך אל מחשב אחר.

חיבורים שמקורם במחשבים אחרים

הכלל חל על חיבורים נכנסים מהמחשב אחר אל המחשב שלך.

חיבורים למחשבים אחרים ומהם

הכלל יחול על חיבורים נכנסים ויוצאים.

שימוש ב אשף הוספת כללים

אודות כללי חומת אש

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v7762392_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 15/02/2011