מוצרים אחרים

כללי חומת אש: פעולה

באפשרותך ליצור כלל השולט בדרך שבה מחשבים אחרים ברשת ניגשים למחשב שלך בהתאם לכללים מסוימים. חלק מהתנאים קשורים בסוגי הפרוטוקולים, היציאות, כתובות האינטרנט, וכיוון התקשורת.

בחר בפעולה שברצונך שהכלל יישם במקרה שכל התנאים יתקיימו. האפשרויות הן:

אפשר

מאפשר את קיומה של תקשורת מסוג זה

לדוגמה, כלל תעבורה בעל התנאים הבאים: כל החיבורים הנכנסים מכתובת האינטרנט 192.168.1.1 דרך היציאה 8080. כאשר תבחר באפשרות אפשר, חומת האש החכמה מאפשרת את כל החיבורים העונים על התנאים האחרים של כלל תעבורה זה.

חסום

מניעת תקשורת מסוג זה

לדוגמה, כלל תעבורה בעל התנאים הבאים: כל החיבורים הנכנסים מכתובת האינטרנט 192.168.1.1 דרך היציאה 8080. כאשר תבחר באפשרות חסום, חומת האש החכמה תחסום את כל החיבורים העונים על התנאים האחרים של כלל תעבורה זה.

נטר

מעדכן את יומן האירועים בכל פעם שמתקיימת תקשורת מסוג זה

אפשרות זו מאפשרת לך לנטר את תכיפות השימוש בכלל. ‎Norton 360‎ מיידע אותך בכל פעם שמתבצעת במחשב תעבורה העונה על תנאי כלל הניטור. ניתן להציג את יומן רישום האירועים שבקטגוריה חומת אש - פעילויות בחלון היסטוריית אבטחה.

Norton 360 יוצר כללי פעולה נפרדים כדי לאפשר או לחסום את התוכניות שהוקצה להן כלל עקוב. לרישום מוצלח ביומן של אירוע הרשת הקשור לתוכנית, על כלל ה- ניטור להיות בעל עדיפות גבוהה יותר מכלל הפעולה.

כלל הניטור רושם את אירועי הרשת ביומן. עם זאת, עליך ליצור כלל נוסף כדי לאפשר או לחסום את תעבורת הרשת.

שימוש ב אשף הוספת כללים

אודות כללי חומת אש

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v7762389_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 20/04/2011