אודות הגדרות כלליות של חומת האש

ההגדרות הכלליות של חומת האש החכמה מאפשרות לך להפעיל את התכונות הכלליות של חומת האש ולהתאים אישית את היציאות המשמשות את המחשב שלך לגישה לדפי אינטרנט. האפשרויות הן:

פרוטוקולים לא שגרתיים

אפשרות זו קובעת כיצד חומת האש החכמה תטפל בפרוטוקולים לא שגרתיים.

איפוס חומת אש

אפשרות זו מחזירה את חומת האש החכמה למצב ברירת המחדל שלה.

תוכל להשתמש באפשרות אפס כדי להבטיח שכל הכללים וההגדרות המומלצים של חומת האש יופעלו.

איפוס חומת האש יגרום להסרת כל הכללים או ההגדרות המותאמים אישית שיצרת. לפיכך, Norton 360 Online מציג לך תיבת דו-שיח עם בקשה לאישור ברגע שאתה רוצה לאפס את חומת האש.

יציאות חסומות נסתרות

מבטיחה כי יציאות חסומות וכאלה שאינן פעילות, אינן מגיבות לניסיונות התחברות.

הגדרה זו מונעת מיציאות פעילות להגיב לניסיונות התחברות הכוללים נתוני מקור או יעד שגויים.

מסנן פרוטוקול עם מצב

מאפשר אוטומטית תעבורת אינטרנט שמתאימה לחיבורים שפותח יישום מסוים.

סמן אפשרות זו כדי לבצע את הפעולות הבאות:

  • נתח את תעבורת הרשת שנכנסת למחשב שלך.

  • חסום את היישומים החשודים שמנסים להתחבר למחשב שלך.

בקרה אוטומטית של שיתוף קבצים ומדפסות

מאפשר למחשבים ברשת לשתף משאבים, כגון קבצים, תיקיות ומדפסות (המחוברים בצורה מקומית).

חסום את כל תעבורת הרשת

חוסמת את על תקשורת הרשת הנכנסת למחשב שלך והיוצאת ממנו.

אודות הגדרות חומת אש

אודות הגדרות Norton 360 Online

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v7723027_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011