הסרת ההתקנה של Norton Studio

ניתן להסיר את התקנת Norton Studio מההתקן בכל עת. לאחר הסרת ההתקנה של Norton Studio לא תוכל לצפות במצב האבטחה של ההתקנים שלך ולגשת לכל מוצרי Norton מתוך Norton Studio. כשאתה מסיר את ההתקנה של Norton Studio‏, Norton Studio וכל המידע הקשור אליו מוסרים מההתקן.

הסרת ההתקנה של Norton Studio

  1. במסך התחל, לחץ לחיצה ימנית על האריח Norton Studio.

  2. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הסר.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v74591462_nst_retail_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 26/04/2017