יצירת תקליטור CD או DVD של Norton Bootable Recovery Tool

Norton Bootable Recovery Tool משולב בסביבת קדם-התקנה של Windows ‏(WinPE). לפיכך, ניתן להפעיל את Norton Bootable Recovery Tool אך ורק מתוך תקליטור CD‏, DVD או כונן USB נשלף. כדי להשתמש בו, עליך לצרוב אותו תחילה על תקליטור CD או DVD.

אם תבחר ליצור את Norton Bootable Recovery Tool על תקליטור CD או DVD המאפשר כתיבה חוזרת, הנתונים שנמצאים ב-CD או ב-DVD יימחקו לצמיתות. ודא שגיבית את כל הנתונים לפני שתיצור את Norton Bootable Recovery Tool על תקליטור CD או DVD המאפשר כתיבה חוזרת.

כדי ליצור את Norton Bootable Recovery Tool על תקליטור CD או DVD

 1. פתח את כונן התקליטורים שלך והכנס תקליטור ריק מסוג CD או DVD.

 2. בחלון הראשי של Norton Bootable Recovery Tool לחץ על צור במדיה מסוג CD/DVD.

 3. בחלון צור במדיה מסוג CD/DVD, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • בחר את כונן ה-CD מתוך הרשימה הנפתחת בחר כונן.

  • אם ברצונך להוסיף כוננים, לחץ על הוספה ליד הוספת כוננים.

  • אם ברצונך לשנות את שפת ברירת המחדל, לחץ על שנה ליד בחירת שפה. תוכל לשנות את השפה בחלון בחירת שפה. כבירת מחדל, Norton Bootable Recovery Tool נוצר בשפה האנגלית.

 4. לחץ על הבא.

 5. אם אתה יוצר את Norton Bootable Recovery Tool על תקליטור מסוג CD או DVD המאפשר כתיבה חוזרת, לחץ כן לאישור.

 6. עיין בתוצאות, ובצע אחת הפעולות הבאות:

  • לחץ על סיום כדי לסגור את Norton Bootable Recovery Tool.

  • לחץ על חזרה לראשי כדי ליצור או לעדכן את Norton Bootable Recovery Tool במדיה אחרת.

יצירה של Norton Bootable Recovery Tool על כונן USB נשלף

יצירת קובץ ISO של Norton Bootable Recovery Tool

שימוש ב-Norton Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול)

אודות Norton Bootable Recovery Tool

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v74152774_N360_N360RET_2013_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
שונה לאחרונה: 23/04/2012