מוצרים אחרים

תקן הכל

רוב המטלות, כגון זיהוי וירוסים ותוכנות ריגול והגדרות חומת האש, מטופלות אוטומטית. עם זאת, מטלות מסוימות דורשות את התערבותך.

בחלון תקן הכל תוכל למצוא את המידע הבא:

  • המטלות הדורשות ממך לבצע פעולה כלשהי.

  • תכונות ההגנה המושבתות שיש להפעילן כדי שההגנה על המחשב תהיה מלאה.

בעמודה תיאור רשומות הבעיות ש-Norton 360 Online זיהה, לצד תיאור של כל בעיה. בעמודה פעולה רשומה הפעולה המומלצת לפתרון בעיה מסוימת. ניתן ללחוץ על הקישור המופיע לצד בעיה כדי לאפשר ל-Norton 360 Online לטפל בבעיה זו. ניתן גם להשתמש באפשרות 'תקן הכל' כדי לטפל בכל הבעיות הרשומות בחלון תקן הכל.

כדי לטפל בבעיות מסוימות, תצטרך לנקוט פעולה נוספת בחלון אחר או בתוכנית אחרת.

פעולות התיקון הבאות דורשות ממך פעולה נוספת:

  • פריטים מסוימים, כגון עדכון Norton 360 Online, עשויים לדרוש שתאתחל את המחשב.

    ההודעה הפעל מחדש להחלת שינויים דורשת שתאשר את אתחול המחשב.

  • ייתכן שתידרש להגדיר את תכונת הגיבוי, אם טרם עשית זאת.

    במקרה של בעיה בגיבוי קיים, ייתכן שתצטרך לשנות את מיקום הגיבוי או הגדרה אחרת.

אודות שמירה על מחשב מאובטח

מה לעשות כאשר מתגלה סיכון אבטחה

אודות פעולות כאשר Norton 360 Online אינו יכול לתקן קובץ

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v7344193_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 26/07/2011