עדכון כתובת URL

Identity Safe מאפשרת לך לשנות את כתובת ה-URL של דף האינטרנט להתחברות, שעבורו שמרת את פרטי ההתחברות. השתמש בתיבה עדכן כתובת URL כדי לשנות את כתובת ה-URL של דף האינטרנט להתחברות. על כתובת ה-URL שאתה מעדכן להיות שייכת לאותו תחום של כתובת ה-URL הנוכחית. לדוגמה, אם כתובת ה-URL הנוכחית שלך היא http://www.symantec.com וברצונך לשנות את כתובת ה-URL, תוכל לשנות את כתובת ה-URL ל-http://www.symantec.com/norton/support.jsp. אך לא תוכל לשנות את כתובת ה-URL שלך ל-http://www.symantec.edu.

ודא שכתובת ה-URL שאתה מקליד מתאימה לכתובת ה-URL של דף האינטרנט שאתה רוצה לשנות.

עריכה או מחיקה של פרטי התחברות

שמירת התחברויות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v73174678_identity_safe_standalone_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 08/08/2013