שינוי הארץ/האזור

מילוי הטופס המקוון 'שינוי הארץ/אזור' הוא ספציפי לשפה. בהתאם לאזור שלך, ערך ברירת מחדל מופיע בשדה ארץ/אזור. עליך לשנות את האזור וליצור כרטיס חדש לפני שתמלא טפסים באתר האינטרנט שבו מוגדר אזור אחר.

תוכל לשנות את הארץ או את האזור לכרטיסי Identity Safe שאחסנת. תוכל להשתמש באפשרות ערוך כרטיס בחלון עריכת כרטיסי זיהוי כדי לשנות את הארץ או את האזור של כרטיס ספציפי.

הוספת ארנק

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v71853925_identity_safe_standalone_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 08/08/2013