הפעלה או השבתה של סרגל הכלים Norton או לחצן סרגל הכלים Norton

אם אינך רוצה להשתמש בסרגל הכלים Norton, ניתן להשבית אותו בזמן כלשהו. כאשר תשבית את סרגל הכלים, לא תוכל לראות את דירוג Norton של האתרים בהם תבקר. באופן זה ייתכן שהאתר שאתה מתכוון להיכנס אליו יהיה אתר זדוני ואתה לא תדע על כך מראש. בנוסף, לא תוכל להשתמש בפרטי התחברות שמורים או במסייע המילוי ולא תוכל לשמור פרטי התחברות חדשים.

Norton Toolbar זמין רק במחשבים שבהם פועלת מערכת הפעלה של Windows.

כדי להשבית או להפעיל את Norton Toolbar בדפדפן Internet Explorer או Firefox

 1. שורת התפריטים, לחץ על תצוגה.

 2. בתפריט המשנה 'סרגלי כלים', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הסר את הסימון ליד Norton Toolbar כדי להסתיר את סרגל הכלים.

  • סמן את Norton Toolbar כדי להציג את סרגל הכלים.

כדי להשבית או להפעיל את Norton Toolbar בדפדפן Chrome

 1. בפינה הימנית עליונה, לחץ על תפריט Chrome המסומל על-ידי שלושה קווים אופקיים.

 2. בתפריט הנפתח, לחץ על כלים > סיומות.

 3. בדף שיוצג, תחת הרחבות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הסר את הסימון ליד האפשרות הפעל כדי להשבית את סרגל הכלים.

  • סמן את האפשרות הפעל כדי להפעיל את סרגל הכלים.

כדי להציג או להסתיר את הלחצן של Norton Toolbar בדפדפן Chrome

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר, לחץ לחיצה ימנית על סרגל הכלים Norton ולחץ על האפשרות לחצן הסתר.

  • כדי להציג את הלחצן, לחץ על תפריט Chrome > כלים > הרחבות ולחץ על הצג לחצן.

כדי להציג או להסתיר את הלחצן של Norton Toolbar בדפדפן Safari

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את הלחצן, בפינה הימנית עליונה של חלון הדפדפן, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של לחצן Norton Toolbar ולאחר מכן לחץ על האפשרות הסתר לחצן.

  • כדי להציג את הלחצן, בתפריט Safari, לחץ על View והסר את את הסימון ליד האפשרות Hide toolbar.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v71133093_identity_safe_standalone_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 28/09/2015