אודות הגדרות יבוא/יצוא של

ניתן לייצא את הנתונים של ‎Norton Identity Safe‎ לצורכי אבטחה וכן במסגרת שחזור נתונים או העברת הנתונים של ‎Norton Identity Safe‎ להתקן חדש. הקבצים המגובים נשמרים בפורמט DAT או CSV.

האפשרות יבוא/יצוא זמינה רק ב-Windows.

לא ניתן לאפס את סיסמת הכספת. לכן, סימנטק ממליצה לבצע גיבויים סדירים של כל נתוני הכספת. כאשר תאפשר את מאפיין הגיבוי האוטומטי, גיבויים של הכספת ייווצרו ויאוחסנו באופן מקומי בהתקן שלך. ניתן לגשת לגיבויי הכספת שלך בכתובת Users\<User Name>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<Norton account name>.

תוכל להגן על הקבצים שגיבית באמצעות סיסמה. סימנטק ממליצה להשתמש בססמה כדי להגביר את הרמה של אבטחת הנתונים ב-‎Norton Identity Safe‎. אסור שסיסמת הגיבוי תהיה זהה לסיסמת Identity Safe. אם אפשרת את הגיבוי האוטומטי, הקבצים המגובים יוגנו באופן אוטומטי באמצעות סיסמת הכספת. עליך להקליד ססמה כאשר אתה מייבא את נתוני ‎Norton Identity Safe‎ שגיבית.

תוכל לייבא את נתוני ‎Norton Identity Safe‎ מהקובץ שגיבית בעבר.

תוכל גם למחוק את הנתונים עם השלמת הייבוא.

ניתן לבצע את הפעולות הבאות בחלון ייבוא/ייצוא :

יבא

ניתן לייבא נתונים מקובץ גיבוי.

כאשר אתה מייבא את נתוני ה-‎Norton Identity Safe‎, האפשרויות העומדות בפניך הן האפשרויות הבאות:

  • מזג נתונים מיובאים עם נתונים קיימים.

  • החלף נתונים קיימים בנתונים מיובאים.

יצא

גיבוי נתוני ה-‎Norton Identity Safe‎ בקבצים בפורמט DAT או CSV. תוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • תבנית Identity Safe Backup - קובץ DAT

  • טקסט רגיל - קובץ CSV (פרטי התחברות והערות בלבד)

מומלץ לבצע גיבויים שוטפים של כל נתוני ה-‎Norton Identity Safe‎. בייצוא הנתונים, הגדר ססמה כדי להגן על נתוני ה-‎Norton Identity Safe‎ מפני שימוש לרעה.

גיבוי אוטומטי

הכספת תגובה באופן אוטומטי והנתונים יאוחסנו בהתקן שלך. כדי להשתמש באפשרות זו, סמן את אפשר גיבויים אוטומטיים.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v71133077_identity_safe_standalone_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 28/09/2015