מוצרים אחרים

שמירת פרטי התחברות

Norton Password Manager מאפשר לך לשמור את פרטי ההתחברות הן באופן ידני והן באופן אוטומטי. 'פרטי התחברות' מאפשרים מילוי אוטומטי של שדות ההתחברות, לכניסה קלה ומאובטחת אל אתרי האינטרנט שבהם תבקר. ניתן להשתמש באפשרות מילוי אוטומטי כדי לאפשר ל-Password Manager למלא באופן אוטומטי את פרטי ההתחברות בפעם הבאה שתבקר באתר. אם שמרת כמה פרטי התחברות באותו אתר אינטרנט, Password Manager מאפשר לך לבחור באיזה פרטי התחברות להשתמש עבור האתר. במקרה זה, בעת מילוי אוטומטי המערכת תשתמש בפרטי הכניסה האחרונה ששמרת. אם תרצה להיכנס באמצעות פרטי כניסה שונים, בחר את הכניסה הרצויה מסרגל המידע.

עליך להיות מחובר ל-Password Manager כדי לשמור את פרטי ההתחברות שבהם אתה משתמש עבור אתר מסוים. אם השדה של הסיסמה או שם המשתמש נותר ריק, Password Manager לא יבקש ממך לשמור את פרטי ההתחברות.

לפי ברירת המחדל, הכניסות נשמרות באופן אוטומטי. אם תרצה לשנות את ההגדרה, בצע את הפעולות הבאות:

 • במערכת Windows, בחלון הראשי של Norton Password Manager, לחץ על הגדרות > הכרטיסייה דפדוף > הגדר את האפשרות שמור את פרטי ההתחברות שלי כשאני מתחבר לאתר אינטרנט. אפשרויות ההגדרה הקיימות הן תמיד, לא או שאל. ברירת המחדל המוגדרת עבור אפשרות זו היא תמיד.

 • באנדרואיד, ביישום Norton Password Manager, הקש על לחצן היישום > הגדרות > כספת > Logins & Passwords (כניסות וסיסמאות) > סמן או הסר את הסימון של שמור את פרטי ההתחברות שלי כשאני מתחבר לאתר אינטרנט.

 • ב-iOS, ביישום Norton Password Manager, הקש על לחצן היישום > הגדרות > כספת > העבר את המתג Auto-save logins (שמירה אוטומטית של כניסות למצב 'מופעל' או 'כבוי'.

Norton Password Manager מאפשר לך לגשת אל כל התכונות של פרטי ההתחברות ששמרת עבור אתר, אפילו לאחר שתוקף המוצר פקע.

כדי לשמור פרטי התחברות

 1. היכנס לאתר האינטרנט שפרטי ההתחברות מיועדים לו.

 2. הקלד את פרטי ההתחברות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות או על הקישור המופיעים בדף כדי להתחבר.

  Norton Password Manager שומר באופן אוטומטי את פרטי ההתחברות שלך כאשר אתה מזין אותם בפעם הראשונה.

כדי לשמור התחברויות נוספות לאותו אתר אינטרנט

 1. עבור אל אתר האינטרנט שעבורו תרצה לשמור פרטי התחברות אחרים.

  פרטי ההתחברות שלך יופיעו באופן אוטומטי באתר האינטרנט.

 2. מחק את פרטי ההתחברות שמוצגים באתר האינטרנט.

 3. הקלד את פרטי ההתחברות החדשים, ולאחר מכן לחץ על האפשרות או על הקישור המשמשים לכניסה.

 4. במנחה, האם תרצה להחליף את פרטי ההתחברות ששמרת עבור אתר זה?, לחץ על שמור פר. חדשים.

  ניתן לראות את הממחה רק עבור הכניסה הנוספת הראשונה שתשמור לאותו האתר.

 5. במנחה הענק שם לפרטי התחברות חדשים אלה, לחץ על שמור. לפי ברירת המחדל, Norton Password Manager מעניק שם לכניסה זו. אם תרצה לשנות את השם, נקה את הטקסט המוצג והקלד שם חדש.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v71133073_identity_safe_standalone_1_he_il
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 21/08/2018