מוצרים אחרים

התאמה אישית של הגדרות Norton 360 Online

הגדרות ברירת המחדל של Norton 360 Online מספקות שיטה בטוחה, אוטומטית ויעילה להגנה על המחשב שלך. עם זאת, אם ברצונך לשנות או להתאים אישית את הגדרות ההגנה שלך, תוכל לגשת לרוב התכונות מתוך החלון 'הגדרות'.

תוכל לקבוע את הגדרות Norton 360 Online בדרכים הבאות:

 • תוכל להשתמש במתג הפעלה/השבתה כדי להפעיל או להשבית תכונה מסוימת. בעת השבתת תכונה, צבע המתג הפעלה/השבתה משתנה לאדום כדי לציין שהמחשב פגיע לאיומי אבטחה. בעת הפעלת תכונה, צבע המתג הפעלה/השבתה משתנה לירוק כדי לציין שהמחשב מוגן מפני איומי אבטחה.

 • ניתן לגרור את המחוון של תכונת הגנה להגדרה הרצויה. בדרך כלל, Norton 360 Online מספק הגדרת מחוון המאפשרת לך להחליט אם ברצונך לטפל באיומי אבטחה באופן אוטומטי או לבקש את אישורך לפני ביצוע פעולה כלשהי.

 • תוכל להגדיר תכונת הגנה על ידי בחירה באפשרויות הגדרת התצורה שלה או על ידי הזנת המידע הנדרש. רוב האפשרויות זמינות כתיבות סימון שבאפשרותך לסמן או לבטל בהן את הסימון.

  תוכל גם להשתמש באפשרות ברירת מחדל עבור הכל כדי לאפס את הגדרת התצורה לרמת ברירת המחדל.

 • תוכל לבחור אפשרות מועדפת מהרשימה הנפתחת.

 • תוכל לסמן או לבטל את הסימון לצד אפשרויות פקדים מהירים כדי להפעיל או להשבית תכונה מסוימת.

Norton 360 Online מספק גם את האפשרות השתמש בברירות מחדל ברוב חלונות ה הגדרות. תוכל להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את הגדרת התצורה לרמת ברירת המחדל.

כדי להתאים אישית את הגדרות Norton 360 Online

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, לחץ על תכונת ההגנה שברצונך להתאים אישית.

 3. בחלון שיופיע, בחר בהגדרות הרצויות.

  ייתכן שתצטרך ללחוץ על כרטיסייה כדי לגשת להגדרות הרשומות בה.

 4. בחלון הגדרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את השינויים, לחץ על החל.

  • כדי לסגור את החלון מבלי לשמור את השינויים, לחץ על סגור.

אודות הגדרות Norton 360 Online

הפעלה או השבתה של שירותי פקדים מהירים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6958566_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011