אודות שמירה על מחשב מאובטח

לאחר שאתה מתקין את Norton 360 Online, הוא מגן אוטומטית על המחשב שלך ומתעדכן אוטומטית בקביעות כדי לשמור על המחשב מוגן. עם זאת, תוכל להגביר את אבטחת המחשב עוד יותר אם תלמד כיצד להימנע מאיומים על המחשב ועל הנתונים שלך.

כדי להימנע מאיומים המועברים באמצעות דואר אלקטרוני, בצע את הפעולות הבאות:

 • פתח רק קבצים מצורפים להודעות דוא"ל שהגיעו ממקור אמין ושאתה מצפה לקבל.

 • מחק את כל ההודעות הלא רצויות מבלי לפתוח אותן.

 • אל תגיב להודעות דוא"ל שאתה חושד שהן דואר זבל. מחק אותן.

 • היזהר מכל הודעת דוא"ל המבקשת ממך למסור מידע סודי, ואמת את אמינות הבקשה לפני שתשיב עליה.

כדי להגן על עצמך מפני התקפות דיוג, בצע את הפעולות הבאות:

 • בעת ביקור באתר אינטרנט, הקלד את הכתובת ישירות בדפדפן במקום ללחוץ על קישור.

 • ספק מידע אישי רק באתרי אינטרנט אמינים. דוגמאות לאתרים כאלה כוללות אתרים שהאותיות "https" מופיעות בתחילת כתובת האינטרנט שלהם או שמציגים סמל מנעול בתחתית חלון הדפדפן.

 • אל תספק מידע אישי בתגובה לבקשת מידע לא רצויה, שלא בחרת להציג.

כדי להימנע מווירוסים, מתולעים ומסוסים טרויאניים, בצע את הפעולות הבאות:

 • העבר קבצים למחשב רק ממקורות המוכרים לך היטב או ממקורות אמינים.

 • אל תשלח ואל תקבל קבצים באמצעות תוכניות מסרים מיידיים.

 • סגור חיבור של תוכנית מסרים מיידיים אם אדם השמור ברשימת אנשי הקשר שלך שולח לך הודעות, קבצים או קישורים מוזרים או חשודים.

כדי להימנע מתוכנות ריגול, בצע את הפעולות הבאות:

 • אל תאשר הודעות שגיאה חשודות המוצגות בתוך הדפדפן.

 • היזהר מהצעות "ללא תשלום" מכיוון שהן עלולות להכיל בתוכן תוכנות ריגול.

 • קרא בעיון את ההסכם למשתמש הקצה של התוכניות שאתה מתקין. כמו כן, אל תתקין תוכנית אם תוכנית ההתקנה שלה מתקינה במחשב תוכניות נוספות.

אודות הסטאטוס של Norton 360 Online

אודות הסמל של Norton 360 Online

אודות התנהגות במצבי חירום

אודות החלון הראשי של ‎Norton 360 Online‎

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v6958244_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011