חיפוש עדכונים ידנית

אם אתה מנתק את המחשב מהאינטרנט, סימנטק ממליצה שתבצע בדיקת עדכונים עבור Norton 360 Online לאחר שתתחבר מחדש.

כדי לחפש עדכונים ידנית

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על אבטחת מחשב ולאחר מכן לחץ על הפעל את LiveUpdate.

  2. בחלון Norton LiveUpdate, לאחר ש-LiveUpdate הושלם בהצלחה, לחץ על סגור.

קביעת התצורה של הגדרות Proxy של רשת

אודות LiveUpdate

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v6958232_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011