מוצרים אחרים

אודות שימוש יעיל במיטוב

Norton 360 Online ממטב אוטומטית את הכונן הקבוע במחשב בהתאם לצורך, כך שאינך צריך לבצע שום פעולה על מנת לבצע משימה זו. עם זאת, באפשרותך לאמץ הרגלים מסוימים שיסייעו ל-Norton 360 Online לבצע מיטובי דיסק אוטומטיים ביתר יעילות.

ההרגלים הבאים עשויים לסייע לייעול המיטוב האוטומטי:

השאר את המחשב פועל מדי פעם כאשר אינך משתמש בו.

Norton 360 Online מבצע מיטוב דיסק כשהמחשב נמצא במצב סרק. אם תכבה את המחשב בכל פעם שתסיים את עבודתך, Norton 360 Online לא יוכל לבצע מיטוב אוטומטית. אם תכבה את המחשב במהלך המיטוב, Norton 360 Online יפעיל מחדש את תהליך המיטוב בפעם הבאה שתפעיל את המחשב.

הגדר לוח זמנים למיטוב

Norton 360 Online מבצע מיטוב דיסק באופן אוטומטי בהתאם לצורך. ניתן גם להגדיר לוח זמנים לביצוע המיטוב.

הסר קבצים גדולים שכבר אינך זקוק להם

לעתים קרובות, קבצים גדולים כוללים יותר מקטעים מפוצלים מאשר קבצים קטנים. קבצים מפוצלים אלה פוגעים בביצועי המחשב.

תזמון סריקות אבטחה וביצועים

מיטוב ידני של דיסקים קבועים

אודות שימוש יעיל במיטוב

אודות כוונון מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6958042_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011