מוצרים אחרים

אודות ניקוי קבצים זמניים ולא רצויים בדיסק

במהלך הזמן, עלולים להצטבר קבצים זמניים ולא נחוצים רבים בדיסק הקבוע שבמחשב. בסופו של דבר, קבצים אלה עלולים לצמצם באופן משמעותי את נפח האחסון הזמין בדיסק ולפגוע בביצועי המחשב. Norton 360 Online מנקה אוטומטית קבצים זמניים וקבצים לא רצויים שהצטברו במחשב.

הקבצים הזמניים המצטברים במחשבים יכולים להגיע מהמקורות הבאים:

התקנות תוכנה

בעת התקנת תוכנה במחשב, תהליך ההתקנה יוצר קבצים זמניים כחלק מתהליך ההתקנה. במקרים מסוימים, תוכנית ההתקנה אינה מנקה את הקבצים הזמניים הללו לאחר השלמת ההתקנה.

גלישה באינטרנט

בעת ביקור באתר אינטרנט, הדפדפן מוריד את הטקסט והגרפיקה הכלולים בדף. לאחר היציאה מהדף, ייתכן שהדפדפן ישאיר תכנים אלה במחשב. התכנים שהורדו מהאינטרנט מסייעים לדפדפן להציג את דף האינטרנט ביתר מהירות אם תבקר בו שוב. קובצי דפדפן אלה מצטברים במשך הזמן.

שגיאות תוכנה

במהלך הפעלה רגילה, תוכניות מסוימות יוצרות קבצים זמניים כדי לשפר את יעילות העבודה. אם תוכנית מסתיימת באופן לא צפוי עקב שגיאה, קבצים זמניים אלה עלולים להישאר במחשב.

הפעלת סריקה לניקוי קבצים זמניים וקבצים לא רצויים

אודות פיצול דיסק ופיצול קבצים

אודות כוונון מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6958033_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011