מוצרים אחרים

תגובה נדרשת בעת הצגת מחווני סטאטוס שונים

כאשר המערכת נתקלת באיומים או סיכונים כלשהם, המוצר מציג את סטאטוס האבטחה בחלק העליון של החלון הראשי. כאשר מחוון סטאטוס מציג סטאטוס, באפשרותך לנקוט פעולה מתאימה על-מנת לשפר את רמת ההגנה על המחשב שלך. ההגנה שלך מבוססת על התוכניות המותקנות במחשב. כדי לשפר את סטאטוס ההגנה שלך, עליך לוודא שהתוכניות שהתקנת מעודכנות.

כאשר סטאטוס המערכת או הסטאטוסים של קטגוריות ההגנה מסומנים כ- At Risk (בסיכון) או Attention (זהירות), באפשרותך לפתור את בעיות האבטחה ישירות מתוך החלון הראשי.

כדי לספק מענה למחווני סטאטוס האבטחה

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על Fix Now (תקן עכשיו).

  2. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך.

אודות הסטאטוס של Norton 360 Online

אודות החלון הראשי של ‎Norton 360 Online‎

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6943861_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 27/10/2011