מוצרים אחרים

מחק מערך גיבוי

תוכל גם למחוק את הקבצים אם כבר אין לך צורך בהם, ושטח האחסון במיקום הגיבוי שלך מוגבל. באפשרותך לפנות שטח אחסון על-ידי מחיקה של קבצים בלתי רצויים.

בעת מחיקת קובצי הגיבוי, Norton 360 Online מציג את התקדמות מחיקת הקבצים מתוך ערכת הגיבוי שבחרת.

פרטי הגיבוי של הקבצים השייכים לערכת הגיבוי שאתה מוחק משתנים גם הם. לדוגמה, שכבת סמל והכרטיסייה 'גיבוי' אינם מופיעים עוד במאפייני הקובץ.

לא ניתן למחוק ערכת גיבוי אם קיימת רק ערכת גיבוי אחת.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

מחק ערכת גיבוי

להסרת ערכת הגיבוי.

מחק את ערכת הגיבוי והקבצים

הסרה של ערכת הגיבוי ושל הקבצים הכלולים בה.

מחיקת ערכת גיבוי

אי הכללה של קבצים ותיקיות בערכת גיבוי

מחיקת קבצים מגובים ישנים

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v65073051_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 21/10/2011