מוצרים אחרים

השבתה או הפעלה של 'חומת אש חכמה'

'חומת אש חכמה' עוקבת אחרי חילופי התקשורת בין המחשב שלך לבין מחשבים אחרים באינטרנט. היא גם מגינה על המחשב שלך מפני בעיות אבטחה כלליות.

אם אתה חייב להשבית את 'חומת האש החכמה', השבת אותה זמנית, באופן שתוכל לוודא שהיא מופעלת שוב אוטומטית. כדי לוודא שהמחשב שלך נשאר מוגן, תוכל להפעיל את חומת האש החכמה ידנית לפני תום פרק הזמן שנקבע.

כאשר 'חומת האש החכמה' במצב מושבת, המחשב שלך אינו מוגן מפני איומי האינטרנט ומפני סיכוני אבטחה.

כדי להשבית את 'חומת האש החכמה'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה הגדרות כלליות, בשורה חומת אש חכמה, הזז את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

 4. לחץ על החל.

 5. בחלון בקשת אבטחה, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את 'חומת האש החכמה'.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על סגור.

כדי להפעיל את 'חומת האש החכמה'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה הגדרות כלליות, בשורה חומת אש חכמה, הזז את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. לחץ על החל.

 5. לחץ על סגור.

כדי להשבית את 'חומת האש החכמה' מתוך 'פקדים מהירים'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת פקדים מהירים, בטל את הסימון של חומת אש חכמה.

כדי להפעיל את 'חומת האש החכמה' מתוך 'פקדים מהירים'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת פקדים מהירים, סמן את חומת אש חכמה.

כדי להשבית את 'חומת האש החכמה' מתוך אזור ההודעות

 1. באזור ההודעה בסרגל המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Norton 360 Online ולאחר מכן לחץ על השבת חומת אש חכמה.

 2. בחלון בקשת אבטחה, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את 'חומת האש החכמה'.

 3. לחץ על אישור.

כדי להפעיל את 'חומת האש החכמה' מתוך אזור ההודעות

 • באזור ההודעה בסרגל המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Norton 360 Online ולאחר מכן לחץ על הפעל חומת אש חכמה.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות חומת אש

אודות כללי חומת אש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v64908971_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 30/10/2011