מוצרים אחרים

סריקות

החלון סריקות מופיע כאשר Norton 360 Online מבצע שתיים או יותר מהפעילויות הבאות:

 • LiveUpdate

 • סריקת מערכת מלאה

 • כוונון המחשב

 • גיבוי

בעמודה פריט רשומות הפעילויות של Norton 360 Online. העמודה מצב מציגה את המצב הנוכחי של הפעילות.

אם אתה מבחין שפעילות מתבצעת במשך זמן רב, גש לחלון של פעילות זו ובדוק אם יש בעיה הדורשת את התערבותך. לדוגמה, אם פעילות LiveUpdate מופעלת במשך זמן רב, היכנס לחלון Norton LiveUpdate ובדוק את המצב.

בחלון סריקות ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

הפעל את כל הפריטים ברציפות

Norton 360 Online סוגר אוטומטית את חלונות הפעילות השונים לאחר השלמת הפעילויות.

Norton 360 Online לא סוגר אוטומטית את חלונות הפעילות אם פעילות מצריכה את תשומת לבך, או כאשר ביטלת ידנית פעילות תוך כדי ביצועה. במקרים אלה, עליך לסגור את חלון הפעילות ידנית.

עם השלמת פריטים, המחשב

בחר את המצב שאליו יועבר המחשב עם השלמת הסריקה. האפשרויות הן:

 • יישאר מופעל

  בתום הסריקה, המחשב יישאר מופעל. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת.

 • יכבה

  בתום הסריקה, המחשב יכבה.

 • ייכנס למצב שינה

  בתום הסריקה, המחשב ייכנס למצב שינה. אפשרות זו מופיעה רק אם הגדרת את אפשרויות אספקת החשמל במחשב באמצעות לוח הבקרה של Windows.

 • ייכנס למצב שנת חורף

  בתום הסריקה, המחשב ייכנס למצב שנת חורף. אפשרות זו מופיעה רק אם הגדרת את אפשרויות אספקת החשמל במחשב באמצעות לוח הבקרה של Windows.

אודות LiveUpdate

מה לעשות כאשר מתגלה סיכון אבטחה

אודות כוונון מחשב

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v64144819_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 19/10/2011