מוצרים אחרים

אודות החלון 'היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים'

החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים מאפשר להציג מידע נוסף על הפריטים שבחרת ברשימה הנפתחת הצג בחלון היסטוריית אבטחה. כמו כן, באפשרותך לבצע כל פעולה הזמינה עבור הפריט שנבחר בחלון זה.

הטבלה הבאה מפרטת את הקטגוריות הכוללות את הפרטים המתקדמים עבור פריטי היסטוריית האבטחה:

סיכום התראות

מציגה את המידע הבא עבור הפריט:

 • חומרה

  קטגוריה זו מציגה את רמת הסיכון של הפריט שנבחר. רמות סיכוני האבטחה השונות הן גבוה, בינוני, נמוך, ו- מידע.

 • פעילות

  קטגוריה זו מציגה את הפעילות שבוצעה על-ידי Norton 360 Online.

 • תאריך ושעה

  קטגוריה זו מציגה את תאריך וזמן הפעילות.

 • מצב

  קטגוריה זו מציגה את מצב הפעולה שננקטה עבור הפריט.

 • פעולה מומלצת

  קטגוריה זו מציגה את הפעולות שייתכן שעליך לבצע.

פרטים מתקדמים

מציגה את המידע המפורט עבור הפריט

תוכל להציג פרטים כגון קטגוריה, רמת סיכון, קטגוריית סיכון, תאריך שליחת הסיכון לבדיקה, מצב הסיכון, תיאור הסיכון ופעולות שמומלץ לבצע על הפריטים השונים.

פעולות

הצגת הפעולות הזמינות עבור הפריט שנבחר

האפשרויות בתצוגת פעולות משתנות בהתאם לאפשרויות הזמינות ברשימה הנפתחת הצג שבחלון היסטוריית אבטחה.

אפשרויות ה פעולות כוללות:

 • תן אמון

  פעולה זו מאפשרת גישה למחשב שנבחר או ממנו או לכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - חומת אש - רשת וחיבורים.

 • הגבל

  פעולה זו חוסמת את הגישה למחשב שנבחר או ממנו או לכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - חומת אש - רשת וחיבורים.

 • הסר מתן אמון

  פעולה זו מסירה את מצב האמון שניתן למחשב שנבחר או לכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - חומת אש - רשת וחיבורים.

 • הסר הגבלה

  פעולה זו מסירה את מצב ההגבלה שניתן למחשב שנבחר או לכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - חומת אש - רשת וחיבורים.

 • הצג כלל

  פעולה זו מציגה את כלל חומת האש שנעשה בו שימוש לפיקוח על ניסיונות הגישה לאינטרנט של התוכנית שנבחרה בחלון בקרת תוכנית של Norton 360 Online.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - פעילויות Firewall.

 • אפשר

  פעולה זו מאפשרת לתוכנית שנבחרה לגשת לאינטרנט.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - מניעת חדירות.

 • הפסק ליידע אותי

  פעולה זו מונעת מ-‎Norton 360 Online‎ ליידע אותך בעת חסימת חתימת תקיפה שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - מניעת חדירות.

 • יידע אותי

  פעולה זו מאפשרת ל-‎Norton 360 Online‎ ליידע אותך בעת חסימת חתימת תקיפה שנבחרה.

  אפשרות זו זמינה בתצוגה היסטוריית אבטחה - מניעת חדירות.

ניהול סיכונים

מציגה קישורים למידע הקשור בפריט שנבחר

לפריטים מסוימים בהיסטוריית האבטחה, תצוגה זו מאפשרת לך לגשת לחלונית ההגדרות הרלוונטית בחלון ‎Norton 360 Online‎.

אודות היסטוריית אבטחה

צפייה בפריטים בחלון היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v6398632_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 29/09/2011