מוצרים אחרים

Norton 360 Online - פרטים

החלון Norton 360 Online - פרטים מאפשר להציג פרטים על פעילויות כוונון המחשב האחרונות שבוצעו. לדוגמה, אם ביצעת פעילות ניקוי רישום, תוכל להציג את הפרטים של כל רשומה ש-Norton 360 Online ניקה מהרישום. התכונה 'כוונון מחשב' שומרת על המחשב במצב מכוונן לרמת הביצועים המרבית.

Norton 360 Online מבצע את משימות כוונון המחשב הבאות שבחרת:

ניקוי הרישום

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את הפרטים של רשומות לא מדויקות וערכים מיושנים שנוקו מרישום Windows.

קבצים זמניים של Internet Explorer

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את הפרטים של קבצים זמניים של Internet Explorer שנוקו.

קבצים זמניים של Windows

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את הפרטים של קבצים זמניים של Windows שנוקו.

היסטוריית Internet Explorer

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את הפרטים של היסטוריית דפי אינטרנט שנוקתה מתיקיית ההיסטוריה של דפדפן האינטרנט.

מיטוב הדיסק

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את הפרטים של משימת מיטוב הדיסק.

גיבוי

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג את המצב של פעילות הגיבוי ואת מצב הגיבוי עבור כל קובץ שנכלל בערכת הגיבוי.

בהתאם לאפשרויות שנבחרו עבור כוונון מחשב, Norton 360 Online מפעיל את המשימות בחלון כוונון. לדוגמה, אם בחרת באפשרות מיטוב הדיסק, רק המשימה 'מיטוב הדיסק' תופיע בחלון כוונון.

בחלק העליון של החלון תוכל לראות את קטגוריית הפעילות ואת הפעולה ש-Norton 360 Online ביצע.

עבור כל פריט, ניתן להציג את הפרטים הבאים:

פריט

מציין את השם והמיקום של הקבצים ש-Norton 360 Online ניקה.

מצב

מציין את המצב הנוכחי של הפריט.

ניתן להשתמש בקישור מידע נוסף כדי להציג מידע נוסף.

אודות כוונון מחשב

אודות פיצול דיסק ופיצול קבצים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v63984009_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 21/10/2011