הסרת תוכנית

במידת הצורך, ניתן להסיר תוכניות מהגדרות חומת האש.

הגדרות חומת האש עבור התוכניות אינן מועברות מגרסאות קודמות של ‎Norton 360 Online‎. אם הסרת תוכניות כלשהן בגרסה הקודמת ואינך מעוניין בהן בגרסה הנוכחית, עליך להסיר אותן שוב.

להסרת תוכנית מתוך הגדרות חומת האש

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

  3. בכרטיסיה כללי תוכנית, בעמודה תוכנית, בחר בתוכנית שברצונך להסיר.

  4. לחץ על הסר.

  5. בתיבת הדו-שיח אישור, לחץ על כן.

    תיבת הדו-שיח לאישור מופיעה רק כאשר האפשרות בקרת תוכנית אוטומטית מושבתת.

  6. לחץ על החל.

אודות כללי תוכניות

התאמה אישית של תוכנית

הוספת תוכנית להגדרות חומת אש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v6340801_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 22/04/2011