מוצרים אחרים

Norton 360 Online - גיבוי

Norton 360 Online מבצע כרגע גיבוי. בעמודה השמאלית, תחת ערכת גיבוי, ניתן לראות את ערכת הגיבוי שמתבצע כעת גיבוי שלה. בעמודה הימנית, תחת מצב, תוכל לראות את מצב הגיבוי.

ניתן למזער את החלון במהלך ביצוע הפעילות. אם ברצונך לכבות את המחשב לאחר השלמת פעילות הגיבוי, סמן את האפשרות כבה את המחשב עם השלמת הפעולה בתחתית החלון.

לאחר השלמת הגיבוי, תוכל ללחוץ על הצג פרטים כדי להציג את מצב הגיבוי האחרון שלך.

אם פעילות הגיבוי לא הושלמה עקב בעיה, החלון גיבוי מציג מידע על הפעולות הנוספות שיש לבצע.

אודות ערכות גיבוי

שחזור קבצים

אודות פתרונות לבעיות גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v63402394_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/10/2011