החזר כספי על מוצר Norton מספק שירות

אם קיבלת את מוצר Norton מספק השירות שלך או מספק שירות האינטרנט, אנחנו לא יכולים לשלוח לך החזר. פנה לספק השירות שלך לקבלת סיוע.

אם ברצונך לקבל החזר על מוצר Norton או על חידוש מנוי שלא קיבלת מספק השירות, קרא את החזרים על מוצרי Norton.

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v63212689_EndUserProfile_he_il
מערכת הפעלה: Android, Windows, Mac OS X
שונה לאחרונה: 04/09/2017