מוצרים אחרים

פרטים

החלון פרטים מציג את מצב הגיבוי האחרון שביצעת. ניתן להציג את המצב של פעילות הגיבוי ואת מצב הגיבוי עבור כל קובץ שנכלל בערכת הגיבוי.

ניתן להציג את הפרטים הבאים:

מצב

מציין את המצב הכולל של הגיבוי.

מצבי הגיבוי השונים הם:

 • הצליח

  מציין שהגיבוי הושלם בהצלחה.

 • בוטל

  מציין שהגיבוי בוטל או שהמערכת דילגה עליו.

מיקום

מציין את המיקום שהקבצים מגובים בו.

סוג מדיה

מציין את סוג מיקום האחסון שהקבצים מגובים בו.

לדוגמה, אם תשתמש בכונן C כמיקום הגיבוי, יוצג סוג המדיה 'כונן קשיח פנימי'.

ניתן להציג את הפרטים הבאים עבור כל פריט שגובה:

פריט

מציין את השם והמיקום של הקבצים המגובים.

מצב

מציין את מצב הגיבוי.

האפשרויות השונות הן:

 • גובה

  מציין שהגיבוי בוצע בהצלחה.

 • בוטל

  מציין שהגיבוי בוטל או שהמערכת דילגה עליו.

ניתן להשתמש באפשרות מידע נוסף כדי להציג פרטים נוספים על הקבצים המגובים.

אודות ערכות גיבוי

אודות הכנה לגיבוי

שינוי או שינוי שם של ערכת גיבוי

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v62632359_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 31/10/2011