פרוטוקולים לא שגרתיים

כאשר שני מחשבים מחוברים ומחליפים ביניהם מידע, הם משתמשים בפרוטוקולי תקשורת נפוצים, כגון.TCP/IP, ‏DHCP, ‏DNS ו-HTTP. בחלק מהמקרים, התקשורת עשויה לכלול פרוטוקול לא שגרתי. תוכניות זדוניות עלולות לעשות שימוש בפרוטוקולים לא שגרתיים כדי לתקוף את המחשב שלך. מומלץ להשאיר את הפרוטוקולים הלא שגרתיים מופעלים. השארת הפרוטוקולים הלא שגרתיים מופעלת מאפשרת לחומת האש החכמה לטפל בתקשורת של המחשב שלך.

בחלון פרוטוקולים לא שגרתיים מוצגת רשימה של פרוטוקולים לא שגרתיים. חומת האש החכמה מגנה על תעבורת המחשב שעושה שימוש באחד מהפרוטוקולים האלה. כברירת מחדל, כל הפרוטוקולים הלא שגרתיים מופעלים. אם תשבית פרוטוקול כלשהו ברשימה, חומת האש לא תאפשר את תעבורת המחשב העושה שימוש בפרוטוקול זה.

השבתת אחד מהפרוטוקולים הלא שגרתיים עלולה לגרום למחשב שלך להתנהג באופן בלתי צפוי. אין להשבית פרוטוקול לא שגרתי כלשהו אלא בהתאם להנחיית נציג התמיכה הטכנית או בתגובה להודעה מסוימת של security response.

עבור כל פרוטוקול לא שגרתי, עומדות לפניך האפשרויות הבאות:

מספר פרוטוקול

מציין את מספר הפרוטוקול.

שם פרוטוקול

מציין את שם הפרוטוקול.

מופעל

מציין אם Norton 360 Online סורק את תעבורת הרשת העושה שימוש בפרוטוקול זה.

ניתן להשתמש באפשרויות הפוך את הכול לזמין / הפוך את הכול ללא זמין כדי לסמן או לבטל את הסימון של כל הפרוטוקולים הלא שגרתיים הרשומים בחלון.

אודות חומת האש החכמה

אודות הגדרות חומת אש

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v62572935_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 01/10/2011